Nowość w ofercie Atmela: mikrokontrolery SAM D20 z rdzeniem Cortex-M0+

Jedną z „najgorętszych” mikrokontrolerowych nowości w ofercie Atmela są mikrokontrolery wyposażone w rdzeń Cortex-M0+, których rodzinę producent oznaczył symbolem SAM D20. Nowa propozycja Atmela dowodzi konsekwencji w rozwoju mikrokontrolerów i mikroprocesorów z rdzeniami bazującymi na rdzeniach firmy ARM, warto bowiem pamiętać, że to właśnie Atmel był jednym z rynkowych promotorów rozwiązań ARM-a.

 

Mikrokontrolery SAM D20 prezentujemy w naszym portalu ponownie (pierwszy artykuł, opublikowany w lipcu 2013 jest dostępny pod adresem). Wracamy do tematu, bowiem teraz więcej wiadomo o wyposażeniu i możliwościach mikrokontrolerów SAM D20, które trafiły do produkcji i są (lub w niedługim czasie będą) dostępne w normalnej sprzedaży.

Rodzinę SAM D20 producent podzielił na trzy grupy, oznaczone sufiksami E, G i J. Różnią się one między sobą maksymalną pojemnością pamięci Flash i SRAM, liczbą wbudowanych interfejsów komunikacyjnych oraz timerów-liczników, dostępnymi wersjami obudów i wynikająca z tego maksymalną liczbą dostępnych GPIO, w ramach podrodzin różne są także maksymalne liczby dostępnych kanałów PWM, wejść przetworników A/C i linii sensorów pojemnościowych. Zestawienie najważniejszych cech poszczególnych podrodzin przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych cech mikrokontrolerów SAM D20

Rdzenie mikrokontrolerów SAM D20 mogą być taktowane sygnałem zegarowym o częstotliwości do 48 MHz, wyposażono je w sprzętowy, jednotaktowy multiplikator. Jednostkę CPU wyposażono także w system zarządzania poborem mocy, co – według danych producenta – pozwala osiągnąć pobór prądu na poziomie nie przekraczającym 150 µA/MHz.

 

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolerów SAM D20 (wyraźnie widoczny jest podział wewnętrznych peryferiów na dwie grupy z własnymi interfejsami komunikacyjnymi)

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolerów SAM D20 (wyraźnie widoczny jest podział wewnętrznych peryferiów na dwie grupy z własnymi interfejsami komunikacyjnymi)

 

Peryferia zintegrowane w mikrokontrolerach podzielono na dwie grupy (rysunek 1), dołączone do oddzielnych mostów umożliwiających komunikację CPU z peryferiami. Peryferia rozdzielono przede wszystkim z powodu wyposażenia mikrokontrolerów SAM D20 w znany z niektórych rodzin AVR 8-kanałowy kontroler zdarzeń (Event System), który po skonfigurowaniu jest w stanie przejąć część zadań z CPU, zapewniając komunikację pomiędzy peryferiami i adekwatne reakcje na różnego rodzaju zdarzenia (rysunek 2).

 

Rys. 2. Uproszczony schemat funkcjonalny, ilustrujący sposób działania systemowego kontrolera zdarzeń w mikrokontrolerach SAM D20

Rys. 2. Uproszczony schemat funkcjonalny, ilustrujący sposób działania systemowego kontrolera zdarzeń w mikrokontrolerach SAM D20

 

O autorze