Roadshow Altium Designer 2013 – podsumowanie

W dniach 22–24 października 2013 r., kolejno w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, odbyły się spotkania w ramach tak zwanego cyklu „Roadshow Altium Designer” poświęconego projektowaniu PCB w oparciu o oprogramowanie Altium Designer. Spotkania te zostały zorganizowane przez polskiego dystrybutora Altium, firmę Computer Controls Sp. z o.o. Poniżej prezentujemy zapis przebiegu spotkania, które odbyło się w Katowicach.

 

Rys. 1. Zdjęcia z Roadshow Altium Designer

Rys. 1. Zdjęcia z Roadshow Altium Designer

Rys. 1. Zdjęcia z Roadshow Altium Designer

 

Firma Altium i jej produkty

W pierwszej, wstępnej części spotkania przedstawiony został profil działalności firmy Altium. Firma ta jest liderem na rynku systemów EDA (Electronic Design Automation), a silną pozycję na tym rynku zawdzięcza swojemu najważniejszemu produktowi, którym jest środowisko projektowe Altium Designer. Mimo, iż Altium kojarzony jest niemal wyłącznie z oprogramowaniem Altium Designer, nie jest to jedyny produkt tej firmy. W portfolio Altium znajduje się również dedykowany dla systemów wbudowanych kompilator/debuger Tasking oraz płyty uruchomieniowe FPGA z serii NanoBoard (NanoBoard NB2, NanoBoard 3000).

Przedstawiony został również portret  firmy Computer Controls. Firma została założona w 1971 r. Jest to szwajcarski holding obejmujący zasięgiem działania nie tylko Szwajcarię, ale też Europę Wschodnią (łącznie 21 rynków). Firma zajmuje się głównie dystrybucją aparatury pomiarowej, specjalizowanych komponentów elektronicznych i oprogramowania czołowych światowych producentów, w tym między innymi Agilent Technologies, JTAG Technologies, Maxim Integrated, Silicon Labs i Altium. Computer Controls Sp. z o.o. w Polsce została założona w 2013 r. i pełni rolę centrum kompetencyjnego holdingu dla Europy Wschodniej.

 

Rys. 2. Logo firmy Computer Controls 

Rys. 2. Logo firmy Computer Controls

Altium Live

W drugiej części spotkania przedstawiony został dział portalu internetowego firmy Altium o nazwie COMMUNITY. Jest on potocznie zwany jako Altium Live i składa się z kilku zakładek tematycznych, z których główne to:

 • BUGCRUNCH – lista zgłoszonych przez użytkowników Altium Designer błędów i problemów,
 • IDEAS – lista zgłoszonych przez użytkowników Altium Designer pomysłów na nowe funkcjonalności,
 • BLOG – blog pracowników Altium,
 • DESIGN CONTENT – miejsce, z którego użytkownicy Altium Designer mogą pobrać biblioteki, projekty referencyjne i szablony,
 • SUPPORT CENTER – centrum wsparcia technicznego firmy Altium,
 • DOCUMENTATION – strona z dokumentacją Altium Designer.

 

Rys. 3. Altium Live

Rys. 3. Altium Live

Altium Designer – budowa i cechy

W dalszym etapie tej części spotkania omówiona została budowa i cechy Altium Designer.

Oprogramowanie Altium bazuje na platformie DXP (rysunek 4), która umożliwia integrowanie różnych narzędzi (tak zwanych modułów) w ramach jednego środowiska projektowego. Obecnie są to między innymi: edytor schematu, edytor layoutu PCB, narzędzia dla FPGA, narzędzie do symulacji SPICE i narzędzie do badania integralności sygnałów. Dodatkowo najnowsza wersja platformy DXP (2.0) pozwala na integrowanie w środowisku projektowym narzędzi firm zewnętrznych. Wszystkie narzędzia dostępne są z poziomu tego samego graficznego interfejsu użytkownika oraz  posługują się jednym, zunifikowanym modelem danych.

Liczne narzędzia, ich duża funkcjonalność oraz możliwość łatwej wymiany danych między narzędziami to cechy, które sprawiają, że Altium Designer może być oprogramowaniem używanym w całym cyklu tworzenia kompletnego urządzenia elektronicznego. Jest to pod tym względem rozwiązanie unikalne na rynku.

Rys. 4. Bloki funkcjonalne tworzące Altium Designer 

Rys. 4. Bloki funkcjonalne tworzące Altium Designer

 

Opis wybranych narzędzi i funkcjonalności Altium Designer

Podczas kolejnej części spotkania omówione i pokazane zostały dokładniej wybrane narzędzia oprogramowania Altium Designer: edytor schematu oraz edytor layoutu PCB. Przedstawione i pokazane w praktyce zostały też ich niektóre, szczególnie przydatne funkcjonalności wprowadzone w edycjach oprogramowania od 2010 do 2013 r. Przykładowe z nich to:

 • zwiększony zakres możliwości konfiguracji wyprowadzeń komponentu: konfiguracja jest indywidualna dla każdego pinu (wcześniej była jedna dla całego projektu); opcje obejmują między innymi wybór koloru pinu, ustawienie czcionki tekstu, określenie odległości nazwy pinu od jego umiejscowienia i inne,
 • kreator czujników dotykowych,
 • możliwość wyświetlania parametrów komponentu w plikach PDF,
 • tablica obiektów: aktualizująca się w czasie rzeczywistym tabela z obiektami np. liczbą otworów,
 • ulepszony edytor poligonów: dodana możliwość ręcznego wpisywania współrzędnych wierzchołków poligonów,
 • „Incremental Unroute” – sprawne usuwanie części ścieżek jedna po drugiej (nie trzeba już zaznaczać ręcznie kolejnych części ścieżki do usunięcia),
 • obsługa przezroczystości warstw (możliwość ustalania które warstwy są przezroczyste i w jakim stopniu),
 • możliwość tworzenia siatek lokalnych, nie tylko według kartezjańskiego układu współrzędnych,
 • automatyczne usuwanie zapętleń podczas prowadzenia wielu ścieżek,
 • podgląd wariantów (montażowych) również na PCB w trybie 2D i 3D.

 

Zarządzanie danymi

Następny blok tematyczny spotkania poświęcony był zarządzaniu danymi projektowymi (data management). Omówione zostały narzędzia:

 • Release Management – narzędzie do generowania dokumentacji np. plików CAM, PDF czy listy komponentów projektu (BOM – Bill Of Materials),
 • Version Control – repozytorium kolejnych wersji projektu (przydatne podczas pracy nad projektem przez kilka osób korzystających z różnych komputerów),
 • Storage Manager – narzędzie przechowujące pliki z historią zmian w projekcie,

Szczegółowo omówiona została również technologia Vault (rysunek 5) pozwalająca na przechowywanie w postaci bazy danych treści projektowych na serwerach Altium Vault. 

 

Rys. 5. Technologia Vault

Rys. 5. Technologia Vault

 

Nowości w Altium Designer 14

W kolejnej sesji spotkania przedstawione zostały nowości wprowadzone do Altium Designer w wersji 14, która jest już dostępna w sprzedaży. Listę usprawnień przedstawiono poniżej.

 1. Platforma DXP została rozbudowana o możliwość integrowana w Atium Designer narzędzi firm zewnętrznych.
 2. Usprawnienie dotyczące prowadzenia par ścieżek sygnałów różnicowych.
 3. Dodanie możliwości definiowania obszarów działania narzędzia „via stitching” łączącego za pomocą maski przelotek nachodzące na siebie płaszczyzny różnych warstw płyty PCB.
 4. Dodanie możliwości projektowania elastycznych płyt PCB typu Flex i Flex-Rigid (rysunek 6).
 5. Opracowane zostało narzędzie do importowania projektów stworzonych w najnowszych wersjach programu CadSoft EAGLE.
 6. W narzędziu do zarządzania warstwami możliwe jest teraz tworzenie różnych stosów warstw w ramach jednego projektu.
 7. Usprawnienie z zakresu FPGA: zwiększono liczbę obsługiwanych układów FPGA oraz dodano możliwość współpracy ze środowiskiem projektowym Xilinx Vivado.

 

Rys. 6. Płyta PCB zbudowana z dwóch fragmentów sztywnych i jednego fragmentu elastycznego

Rys. 6. Płyta PCB zbudowana z dwóch fragmentów sztywnych i jednego fragmentu elastycznego

 

Więcej informacji o nowościach w Altium Designer 14 można znaleźć na stronie www firmy Altium.

 

Podsumowanie

„Roadshow Altium Designer” to wydarzenie przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców. Uczestnikami spotkań są studenci oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi wyższych uczelni, jak również elektronicy konstruktorzy pracujący w firmach (małych, średnich i dużych) zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych. Ze względu na tak duże zróżnicowanie doświadczenia i poziomu oczekiwań każdej z grup, organizatorzy dobrali program konferencji i zakres omawianych zagadnień w taki sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie. Z tego powodu podczas spotkania wysłuchać można było prezentacji poświęconych bardzo szerokiej tematyce: od przedstawienia ogólnej koncepcji, według której tworzony jest Altium Designer (główne cechy tego oprogramowania, jego budowa oraz podstawowa obsługa), poprzez bardziej szczegółowe opisanie i przedstawienie w praktyce głównych narzędzi i zaimplementowanych w nich nowości, aż po zaprezentowanie porad i sztuczek usprawniających pracę użytkownika.

Szkolenie prowadzone było przez ekspertów z firmy Altium oraz Computer Controls. Dzięki temu wszystkie zagadnienia przedstawione były w sposób kompetentny, ciekawy i zrozumiały, a uczestnicy mieli dodatkowo możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania bezpośrednio od specjalistów.

O autorze