Seminarium „Wdrażanie aplikacji przy użyciu środowiska MATLAB”

3 grudnia 2013 r. w Warszawie w hotelu MDM, Pl. Konstytucji 1 odbędzie się bezpłatne seminarium poświęcone wdrażaniu aplikacji przy użyciu środowiska MATLAB. Organizatorem jest firma ONT (Oprogramowanie Naukowo-Techniczne).

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB, jako środowiska pozwalającego na tworzenie oraz wdrażanie aplikacji (m.in. uruchamianiem aplikacji poza środowiskiem, integracją z innym oprogramowaniem).

Seminarium przeznaczone jest zarówno dla osób, które chcą wykorzystywać środowisko MATLAB w stopniu podstawowym, jak i dla programistów potrzebujących informacji na temat zaawansowanych możliwości środowiska.

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną przykłady udostępniania aplikacji przygotowanych w MATLABie – tworzenie aplikacji niezależnej, tworzenie komponentów Java i ich integracja z aplikacją internetową, generacja kodu C/C++ i integracja z zewnętrzną aplikacją.

Na seminarium poruszone zostaną również zagadnienia związane z tworzeniem dodatków do Excela oraz skalowalnością rozwiązań udostępnianych przez narzędzia środowiska MATLAB.

Plan seminarium (rozpoczęcie o godz. 10.30):

1. Wstęp

2. Środowisko MATLAB – omówienie możliwości oraz zastosowań

3. Tworzenie i udostępnianie aplikacji

4. Udostępnianie komponentów (Java, Excel…)

Przerwa kawowa, ok. 15 min.

5. Generacja kodu C/C++ z algorytmów przygotowanych w środowisku MATLAB

6. Skalowalność, obliczenia równoległe i rozproszone – omówienie

7. Podsumowanie i pytania

Czas trwania: ok. 2h

O autorze