LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Nowa wersja środowiska programistycznego firmy IAR Systems dla mikrokontrolerów 8051

Nowa wersja środowiska programistycznego firmy IAR Systems dla mikrokontrolerów z rodziny 8051

Firma IAR Systems udostępniła nową wersję swojego zestawu narzędzi IAR Embedded Workbench do tworzenia oprogramowania dla mikrokontrolerów opartych na rdzeniu 8051. Wydana właśnie rewizja 8.30 została wzbogacona o poprawki, obsługę nowych modeli układów oraz nowe funkcje.

Pomimo rosnącej złożoności aplikacji i skoncentrowaniu przemysłu wokół mikrokontrolerów 32-bitowych, licznie rozwiązania oparte na rdzeniu 8051 wciąż są wykorzystywane i rozwijane. Producenci rozbudowują te układy, dodając peryferia, łączność bezprzewodową, czy pojemniejsze zasoby pamięci. Z tego względu firma IAR Systems wciąż tworzy narzędzia dla projektantów wykorzystujących zarówno mikrokontrolery 8-, 16- jak i 32-bitowe.

W nowej wersji IAR Embedded Workbench dla mikrokontrolerów 8051 została dodana obsługa rozszerzenia stosu (Generalized Extended Stack Support), co pozwala na rozszerzenie wskaźnika stosu tak, aby zajmował od 9 do 16 bitów. Dostępne są również gotowe do użycia szablony pozwalające korzystać z bibliotek uruchomieniowych.

Aby ułatwić projektantom korzystanie z narzędzi wchodzących w skład IAR Embedded Workbench, została wprowadzona funkcja kojarzenia plików z projektami. Pliki i archiwa wygenerowane za pomocą zewnętrznych narzędzi programistycznych można zaimportować do projektu, a IAR Embedded Workbench automatycznie wykryje zmiany w tak utworzonych plikach. Pozwala to na automatyczną integrację z licznymi narzędziami konfiguracyjnymi, w tym generatorem kodu DAVE firmy Infineon.

Wśród nowych obsługiwanych układów przez IAR Embedded Workbench znalazły się mikrokontrolery firm Silicon Labs, AXSEM, Evatronix, Proliftic oraz Fairchild. Kompletną listę obsługiwanych modeli można znaleźć na stronie produktu. Z tej strony można również pobrać licencję na darmową wersję demonstracyjną zestawu narzędzi firmy IAR Systems.

Autor: IAR Systems