Analog Devices sprzedaje dział mikrofonów MEMS

Analog Devices sprzedaje linię produkcyjną mikrofonów

Firma Analog Devices (ADI) ogłosiła, że podpisała z firmą InvenSense ostateczną umowę na sprzedaż działu wytwarzania mikrofonów MEMS. Analog Devices uzsyka z tytułu tej sprzedaży kwotę 100 milionów dolarów w gotówce. Mikrofony MEMS firmy Analog Devices były wykorzystywane głównie w aplikacjach konsumenckich i szacuje się, że będą one stanowić mniej niż jeden procent całkowitego dochodu firmy ADI w czwartym kwartale roku fiskalnego 2013.

Zgodnie z zapisami umowy możliwe są dodatkowe kwoty wpłacane na konto firmy ADI po osiągnięciu przez firmę InvenSense po 12 miesiącach określonych wskaźników dochodu.

Zarządy obu firm zatwierdziły transakcję, która ma zostać sfinalizowana do końca października 2013 r. Koszty wyceny należności podatkowych oraz wszelkie inne dodatkowe koszty związane z zamknięciem transakcji pomniejszą kwotę wpływów netto uzyskaną przez firmę ADI z transakcji.

O autorze