Nowy przyrząd firmy Tektronix do pomiarów mocy

PA1000 to nazwa nowego analizatora firmy Tektronix, przeznaczonego do wykonywania pomiarów mocy ze źródeł jednofazowych i wszelkich systemów podłączonych do źródeł AC.

PA1000 cechuje się podstawową dokładnością pomiaru wynoszącą 0,05%, pasmem pomiarowym 1 MHz i częstotliwością próbkowania 1 MS/s. Przyrząd pozwala na wykonywanie pomiarów wszystkich kluczowych wartości związanych z pracą źródeł zasilania, w tym: wartości RMS prądu i napięcia, mocy wejściowej i wyjściowej, współczynnika mocy (Power Factor), współczynnika szczytu (Crest Factor) oraz zniekształceń harmonicznych (Total Harmonic Distortion). PA1000 standardowo mierzy też poziomy harmonicznych (do 50) i wyświetla na wykresach przebiegi mierzonych wielkości. Zakres pomiarowy wynosi do 600 V i 20 A RMS, przy czym przyrząd wyposażony jest osobne obwody pomiarowe dla prądów do 1 A i dla pełnego zakresu oraz automatyczny dobór zakresów pomiarowych.

Przy projektowaniu nowego przyrządu duży nacisk położono na pomiary mocy spoczynkowej (standy power). Jest ona zdefiniowana jako najmniejsza moc pobierana przez urządzenie podłączone do zasilania w warunkach gdy nie wykonuje ono swojej głównej funkcji. Dostępne dla PA1000 oprogramowanie PWRVIEW pozwala na pełne, automatyczne pomiary zgodności z normą IEC62301 Ed.2, określającą dopuszczalne poziomy mocy standby, i obszerne raportowanie wyników w formacie arkusza kalkulacyjnego. PA1000 pozwala też wykonywać pomiary zgodności z normami ENERGY STAR, European Eco-Design Requirements Commission Regulation (EU) No 801/2013 oraz IEC61000-3-2 Ed.3.2, określającą dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu.

Jedną z cech wyróżniających PA1000 jest, będący rzadkością w przyrządach tego typu, kolorowy wyświetlacz, a także standardowe wyposażeniu w interfejsy Ethernet, USB i GPIB, możliwości analizy harmonicznych oraz oprogramowanie dla PC, które w wielu analizatorach są dodatkowo płatnymi opcjami.

PA1000 jest kolejnym przyrządem uzupełniającym ofertę Tektronix w zakresie pomiarów źródeł zasilania, po wprowadzonym na rynek wcześniej w tym roku trójfazowym mierniku PA4000.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie producenta.

Jedynym autoryzowanym serwisem i dystrybutorem firmy Tektronix w Polsce jest firma TESPOL www.tespol.com.pl , ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, tel.: 71 783 63 60, 22 675 75 42.

O autorze