Miniaturowe mikrokontrolery z rdzeniem Cortex-M4 od firmy Atmel

Firma Atmel rozszerzyła swoją ofertę mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M o rodzinę SAM G. Tworzą ją oparte na rdzeniu Cortex-M4 układy, których najistotniejszymi cechami są małe gabaryty oraz niski pobór prądu.

Jeśli chodzi o gabaryty, to mikrokontrolery SAM G oferowane są w dwóch typach obudów: standardowej TQFP (100 wyprowadzeń) oraz miniaturowej WLCSP (49 wyprowadzeń) o rozmiarach 3 x 3 mm.

SAM G to bardzo energooszczędne mikrokontrolery. Wartość pobieranego przez nie prądu w trybie aktywnym może wynosić zaledwie 100 µA/MHz. Z kolei w trybie uśpienia typu deep sleep z podtrzymaniem zawartości pamięci SRAM mikrokontrolery pobierają jedynie 7 µA. Czas wybudzenia, a więc przejścia z trybu deep sleep do trybu aktywnego zajmuje 3 µs. Ponadto układy SAM G cechują się bardzo niską wartością minimalnego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania. Jest to 1,62 V.

Rdzeń Cortex-M4 mikrokontrolerów SAM G dysponuje jednostką FPU i może pracować z częstotliwością maksymalną 48 MHz. Wyposażenie nowych układów firmy Atmel obejmuje peryferia takie jak interfejsy komunikacyjne (UART, SPI, TWI), moduł czasowo-licznikowy, zegar RTC, porty I/O oraz przetwornik A/C.

Rodzinę SAM G tworzą dwie podgrupy. Układy pierwszej z nich, nazwanej SAMG51, wyposażone są w 256 kB pamięci Flash, 64 kB pamięci SRAM i dysponują trzema interfejsami UART. Z kolei układy należące do drugiej grupy o nazwie SAMG53 wyposażone są w 512 kB pamięci Flash, 96 kB pamięci SRAM i dysponują czterema interfejsami UART.

Wyróżniki mikrokontrolerów SAM G, a więc małe gabaryty i niski pobór prądu, sprawiają, że układy te doskonale nadają się do zastosowania w systemach o małych rozmiarach i zasilanych z baterii. Jako jedno z podstawowych zastosowań producent wymienia różnego rodzaju aplikacje czujnikowe. Z myślą o tym firma Atmel stworzyła platformę Sensor Hub, której rozwiązania są kompatybilne z mikrokontrolerami SAM G.

Mikrokontrolery SAM G są już dostępne w sprzedaży. Dla układów tych są już dostępne także narzędzia projektowe. Jako platforma sprzętowa służyć może zestaw SAM G53 Xplained Pro. Oprogramowanie można tworzyć korzystając ze środowiska programistycznego Atmel Studio, IAR EWARM lub Keil MDK-ARM.

O autorze