[LISTA NAGRODZONYCH] Konkurs: tajniki generatora arbitralnego AX-DG2010AF firmy AXIOMET

W konkursie wzięło udział 98 uczestników, spośród których – po wyeliminowaniu błędnych odpowiedzi – jury wybrało (3.02.2014) trzech nagrodzonych, są to użytkownicy o nickach:

  • blankfield – otrzymuje multimetr AX-594,
  • eehptiv oraz luko28 – otrzymują po multimetrze AX-101B.

Nagrody wyślemy pocztą w terminie podanym w regulaminie. Za udział – w imieniu redakcji oraz firmy TME, która sponsorowała nagrody – wszystkim uczestnikom dziękujemy, zapraszamy do sledzenia naszych kolejnych konkursów!

******************************************

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym konkursie, którego sponsorem jest firma TME  – jeden z największych dystrybutorów komponentów elektronicznych w Europie Centralnej i Wschodniej. Firma ufundowała nagrody – trzy multimetry firmy AXIOMET, które zostaną rozlosowane pomiędzy tymi uczestnikami konkursu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania przygotowane przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl (na dole strony, widoczne wyłącznie dla osób zalogowanych).
tme_logo

Sponsorem nagród w konkursie jest firma TME

Dla zainteresowanych uczestnictwem w konkursie przygotowaliśmy cztery pytania techniczne, wszystkie związane z parametrami generatora arbitralnego AX-DG2010AF firmy AXIOMET, który znajduje się w ofercie handlowej firmy TME. Żeby ułatwić udzielenie odpowiedzi, jednocześnie umożliwiając szybkie i wygodne poznanie cech, możliwości i parametrów tego interesującego urządzenia, przygotowaliśmy artykuł oraz film prezentujący obsługę urządzenia (poniżej). Opublikowane materiały można potraktować jako konkursowy „podpowiadacz”, ale zachęcamy do zapoznania się z nimi wszystkich naszych czytelników – prezentowane urządzenie należy do nowej generacji przyrządów laboratoryjnych, łączących duże możliwości (ery „cyfrowej”) z przystępną ceną.

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 17.01.2014.
4. Nagrodami w konkursie są: multimetr AX-594 (pierwsza nagroda) oraz dwa multimetry AX-101B (druga i trzecia nagroda).
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 07 lutego 2014. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
14. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypłenienie!

 Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie: zaloguj się!


 

O autorze