Płytka z serii Discovery firmy STMicroelectronics do sterowania silnikiem krokowym

Discovery to nazwa jednoznacznie kojarzona przez elektroników konstruktorów z tanimi płytkami uruchomieniowymi dla mikrokontrolerów STM32 i STM8. Jak się okazuje, pod hasłem tym kryje się jednak szersza grupa narzędzi sprzętowych, gdyż do sprzedaży trafiła właśnie płytka EVAL6470H-DISC, która jest tanią platformą demonstracyjną i ewaluacyjną do sterowania silnikiem elektrycznym.

Za sterowanie działaniem płytki odpowiada mikrokontroler z rodziny STM32. Konkretnie jest to model STM32F105RB (z rdzeniem Cortex-M3), mogący pracować z częstotliwością taktowania do 72 MHz i dysponujący pamięcią Flash 128 kB i SRAM 64 kB. Do mikrokontrolera dołączone jest gniazdo USB, gniazdo programatora/debugera JTAG, oscylator kwarcowy, cztery diody LED oraz trzy przyciski. Do mikrokontrolera dołączony jest również (przez interfejs SPI) sterownik dwufazowego silnika krokowego – model L6470 należący do rodziny dSPIN firmy STMicroelectronics. Sterownik ten jest wyposażony w dwa pełne mostki DMOS, umożliwia sterowanie silnikiem z rozdzielczością aż 128 kroków, a kontrolowany przez niego silnik może być zasilany napięciem od 8 do 45 V i może pobierać prąd do 7 A w impulsie (3 A r.m.s.). Układ L6470 to z punktu widzenia dewelopera oprogramowania bardzo wygodne rozwiązanie do sterowania silnikiem krokowym, gdyż kontrola pracy silnika ogranicza się do konfiguracji parametrów (w tym np. przyspieszenia, prędkości, pozycji, częstotliwości PWM, wartości progowych zabezpieczeń) poprzez ustawienie wartości rejestrów sterownika za pomocą interfejsu komunikacyjnego.

EVAL6470H-DISC to platforma typu “Plug and Play”. Jest tak, gdyż płytka firmy STMicroelectronics dostarczana jest do klienta z zaprogramowanym mikrokontrolerem i kompatybilną aplikacją komputerową, która za pomocą graficznego interfejsu użytkownika umożliwia łatwe wysyłanie komend do sterownika i daje wgląd do wartości jego rejestrów.

Płytka EVAL6470H-DISC jest już dostępna w sprzedaży. Koszt jej zakupu to 20 USD. Więcej informacji dostępnych jest na stronie produktu.

O autorze