Analog Devices na targach Embedded World 2014

Firma Analog Devices na tegorocznych targach Embedded World zaprezentuje swoje innowacyjne, zintegrowane rozwiązania produktowe z zakresu przetwarzania sygnałów, przeznaczone dla systemów wbudowanych. Rozwiązania te, wraz z produktami partnerów – firm Xilinx i MathWorks, pozwalają znacznie przyspieszyć proces tworzenia finalnego systemu.

Najważniejsze informacje o aktywności Analog Devices podczas targów Embedded World 2014:

  • Prezentacja stanowiska demonstracyjnego High-Speed Corner Demo z układem Xilinx Zynq typu SoC (System on a Chip) i nadajnikiem-odbiornikiem AD9361 dedykowanym do aplikacji 3G, 4G i radia cyfrowego (SDR – Software Defined Radio).
  • Prezentacja stanowiska kontroli napędu, zbudowanego ze sterującego dwoma serwomechanizmami zestawu z układem ADSP-CM40x, zestawu z układem Zynq firmy Xilinx, podsystemu separacji galwanicznej i bloku zasilania. Całość opiera się na projektowaniu w oparciu o modele środowiska Simulink firmy MathWorks.
  • Prezentacja stanowiska cyfrowego przetwarzania sygnałów wizyjnych , opartego na płytce Finboard z procesorem Blackfin.
  • Prezentacja mikrokontrolerów ADuCM350 z zaawansowanymi peryferiami dedykowanymi do obsługi czujników.
  • Prezentacja miniaturowych i energooszczędnych izolatorów cyfrowych ADuM144x.

Więcej informacji na temat tego co oferować będzie firma Analog Devices podczas targów Embedded World 2014 można znaleźć pod adresem.

Analog Devices na targach Embedded World 2014: hala 4, stoisko 248.

O autorze