[embedded world 2014] Zestawy dla STM32 z serii STM32Nucleo

Jak można zauważyć na zdjęciach zestawu (na przykład fotografii 5) lub przygotowanym przez nas filmie, zestawy STM32Nucleo są wyposażone w drugi, alternatywny wobec Arduino, zestaw złącz, które tworzą system o nazwie Morpho, mający służyć konstruktorom do stosowania – w niedalekiej przyszłości – modułów ekspanderów funkcjonalnych, jakie zamierza wdrożyć STMicroelectronics do produkcji. Na rysunku 6 pokazano rozmieszczenie sygnałów na tych złączach.

 

Fot. 5. Płytki STM32Nucleo wyposażono w dwa systemy złącz: Arduino (czerwone) i Morhpo (niebieskie)

Fot. 5. Płytki STM32Nucleo wyposażono w dwa systemy złącz: Arduino (czerwone) i Morhpo (niebieskie)

 

Rys. 6. Rozmieszczenie sygnałów na złączach Morpho Headers

Rys. 6. Rozmieszczenie sygnałów na złączach Morpho Headers

 

Wspomnianym atutem płytek Nucelo jest ich zgodność z internetowym pakietem narzędziowym mbed (www.mbed.org), dla którego są one natywnymi platformami sprzętowymi (rysunek 7). Nie oznacza to jednak, że konstruktorzy przyzwyczajeni do innych środowisk będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia: wbudowany w zestawy programator jest zgodny z popularnym ST-Link/v2, dzięki czemu testowany mikrokontroler można programować z poziomu wszystkich popularnych pakietów narzędziowych, jak na przykład: Keil MDK (μVision), IAR EWARM (Workbench), czy Atollic TrueStudio.

 

Rys. 7. Płytki STM32 Nucleo są natywnymi platformami sprzętowymi środowiska mbed

Rys. 7. Płytki STM32 Nucleo są natywnymi platformami sprzętowymi środowiska mbed

 

Płytki prezentowane w artykule są już dostępne w sprzedaży, także w naszym kraju. Ich ceny producent ustaliła na poziomie „w okolicy” cen zestawów Discovery, przy czym trzeba pamiętać, że ich wyposażenie w peryferia jest nieco słabsze. Firma STMicroelectronics zapowiada rychłe wprowadzenie na rynek kolejnych płytek z serii Nucleo, w tym. m.in. modeli: Nucleo-F072RB, Nucleo-F302R8, Nucleo-F334R8 oraz Nucleo-L053R8. Mają być one dostępne w drugim kwartale tego roku, co jest bardzo prawdopodobne, bowiem STMicroelectronics produkuje wszystkie docelowe mikrokontrolery.

O autorze