Cyfrowe czujniki indeksu UV od firmy Silicon Labs

Firma Silicon Labs wprowadziła do swojej oferty pierwsze na rynku jednoukładowe, cyfrowe czujniki indeksu UV, przeznaczone do monitorowania ekspozycji na światło słoneczne, tętna oraz natlenowania krwi i pozwalające na sterowanie za pomocą gestów. Czujniki tego typu pozwalają np. ostrzegać użytkowników przed zbyt wysokim natężeniem promieniowania UV oraz mierzyć łączną ekspozycję na nie w zadanych interwałach, dzięki czemu mogą z powodzeniem sprawdzić się w coraz popularniejszych rozwiązaniach typu self-metering, zarówno w zastosowaniach medycznych, jak i sportowych. Układy Si1132 i Si114x znajdą zastosowanie w urządzeniach przenośnych, w szczególności tzw. wearable electronics, takich jak: opaski na ramię czy inteligentne zegarki.

Układ Si1132, będący czujnikiem indeksu UV oraz natężenia światła (ambient light) integruje kilka fotodiod, przetwornik A/C, układ przetwarzania sygnałów oraz interfejs I2C w obudowie QFN o wymiarach zaledwie 2 x 2 mm. Czujniki serii Si114x są bardziej rozbudowane, dzięki czemu oprócz indeksu UV oraz światła mogą też w zakresie do 50 cm detekować odległość i wykrywać gesty oraz mierzyć tętno i nasycenie krwi tlenem metodą pulsoksymetrii. Podobnie, jak w przypadku Si1132, wszystkie te funkcje mieszczą się w obudowie o wymiarach 2 x 2 mm.

Czujniki są energooszczędne i pobierają prąd o wartości tylko 500 nA w trybie standby i 1.2 uA przy pomiarach indeksu UV wykonywanych co sekundę.

Układy Si1132 i Si114x współpracują z dostarczanymi przez Silabs narzędziami programowymi.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta: Si1132, Si114x. Przegląd całego portfolio czujników optycznych Silabs jest dostępny na stronie.

O autorze