Nowa edycja środowiska CST STUDIO SUITE

Firma Computer Simulation Technology (CST) ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej, oznaczonej numerem 2014, wersji CST STUDIO SUITE – narzędzia do symulacji rozkładów pól elektromagnetycznych. Nowa edycja była rozwijana pod kątem poprawy wydajności modułów rozwiązujących równania modeli (solverów) oraz poszerzenia możliwości w zakresie symulacji hybrydowych bez strat w łatwości użytkowania.

CST STUDIO SUITE obejmuje zestaw narzędzi do symulacji rozkładów pól elektromagnetycznych wysokiej i niskiej częstotliwości, modelowania zachowania naładowanych cząstek oraz symulacji wielodziedzinowych (multiphysics), dostępnych z poziomu jednego graficznego interfejsu użytkownika. Narzędzie jest stosowane przez inżynierów i badaczy na całym świecie do projektowania, symulacji i optymalizacji systemów, w których używane są pola elektromagnetyczne.

Podczas prac nad CST STUDIO SUITE 2014 największy nacisk położono na usprawnienie mechanizmów związanych z siatką punktów przestrzennych (mesh), celem poprawy wydajności, niezawodności i przyjazności silników, które ją obsługują. Zarówno siatka sześcienna, jak i czworościenna uległy poprawkom, dzięki którym zredukowano liczbę komórek i ułatwiono dyskretyzację danych CAD niskiej jakości oraz o dużym stopniu skomplikowania.

Także symulacje skomplikowanych systemów zostały usprawnione. Symulacje sprzężeń między źródłami pól (field source coupling) oraz symulacje wielodziedzinowe można teraz przygotowywać automatycznie z użyciem kreatorów, nazwanych SAM (System Assembly and Modeling). Pozwalają one na łączenie różnych typów solverów w pojedynczym projekcie symulacyjnym oraz modelowanie złożonych systemów jeden komponent po drugim.

CST STUDIO SUITE łatwo jest włączyć w proces projektowy, w którym wykorzystywane są inne narzędzia CAD i EDA dzięki wbudowanym narzędziom do importowania i eksportowania, które także zostały ulepszone i obsługują teraz większą liczbę typów plików oraz pozwalają lepiej kontrolować jakość modeli. Co więcej, edycja 2014 pakietu została wyposażona w kontrolę wersji. Zaimportowane pliki CAD można teraz monitorować w trybie ciągłym, a zmiany w nich są automatycznie uwzględniane w modelach, które z nich korzystają.

Oprócz wymienionych dużych zmian i usprawnień, oprogramowanie przeszło mnóstwo pomniejszych poprawek, zarówno w zakresie interfejsu, jak i silnika, dzięki czemu modelowanie, symulowanie i przetwarzanie wyników jest jeszcze szybsze i prostsze.

O autorze