Zastosowanie pakietu MATLAB i Simulink: trzy konferencje tematyczne

W maju odbędą się 3 konferencje organizowane przez firmę Oprogramowania Naukowo – Techniczne: konferencja dla przemysłu motoryzacyjnego, konferencja dla przemysłu lotniczego, konferencja dla przemysłu obronnego.

Konferencja dla przemysłu motoryzacyjnego (7 maja, Gliwice) 

Przykładowe tematy:

 • Automatyczna generacja kodu produkcyjnego
 • Pakiet Stateflow – projektowanie układów logicznych
 • Weryfikacja i walidacja
 • Weryfikacja kodu źródłowego z narzędziami Polyspace

Konferencja dla przemysłu lotniczego (20 maja, Rzeszów)    

Przykładowe tematy:

 • Automatyczna generacja kodu produkcyjnego
 • Certyfikacja w lotnictwie
 • Weryfikacja i walidacja
 • Projektowanie systemów kokpitów dla potrzeb awioniki

Konferencja dla przemysłu obronnego (22 maja, Warszawa) 

Przykładowe tematy:

 • Nawigacja dronów
 • Przetwarzanie sygnałów w radarach
 • Polyspace – weryfikacja kodu źródłowego

Osoby zainteresowane uczestnictwem w dedykowanej konferencji proszone są o rejestrację. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie potwierdzenia rejestracji.

Kontakt: Bernadeta Pyrz, bernadeta.pyrz@ont.com.pl, tel. 12 630 49 53

O autorze