Zestaw edukacyjny KL210 do nauki podstaw układów elektrycznych i elektronicznych, część 1

baner

W centralnym miejscu pulpitu stacji bazowej zamontowano 4 uchwyty służące do umieszczania w nich modułów pomiarowych. Mocowanie takie jest dość stabilne i zapewnia szybką zmianę konfiguracji stanowiska pomiarowego. Połączenia wewnętrzne (w obrębie obwodu mierzonego), jak i zewnętrzne (obwodu mierzonego ze stacją bazową) wykonuje się za pomocą zawartych w zestawie przewodów i zworek (Fot. 3). Wtyki przewodów pełnią jednocześnie funkcję gniazd połączeniowych, umożliwiający tym samym wykonywanie rozgałęzień. Należy też podkreślić, że średnica gniazd jest dostosowana do typowych końcówek przewodów pomiarowych większości multimetrów.

 

NDN_Zestaw_edukacyjny_f_3.tif

Fot. 3. Kabelki połączeniowe i zworki zestawu KL-210

 

Pozostaje jeszcze problem przechowywania modułów pomiarowych. Producent pomyślał i o tym. Zestaw KL-210 zawiera aluminiową półeczkę, w której mogą być wygodnie przechowywane moduły pomiarowe, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Pomyślano nawet o pokrowcu zabezpieczającym przed kurzem.

Szczególnie ważną kwestią w przypadku takich urządzeń, jak opisywany zestaw laboratoryjny jest gwarancja i serwisowanie. Dystrybutor – NDN – zapewnia pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Standardowo udzielana jest gwarancja 12-miesięczna, ale warunki można uzgadniać indywidualnie, szczególnie wtedy, gdy zakup jest realizowany w wyniku przetargu.

 

Zasady wykonywania ćwiczeń z użyciem modułów zestawu KL-210

Wraz z modułami dostarczane są zeszyty zawierające instrukcje do wykonywania ćwiczeń (w wersji angielskiej i polskiej). Opisy ćwiczeń są poprzedzane częścią teoretyczną zawierającą minimum wiedzy, jaką powinni posiadać uczniowie przystępujący do zajęć. Instrukcje nie są pomocą metodyczną dla nauczyciela, który we własnym zakresie powinien zaplanować harmonogram zajęć i przebieg poszczególnych ćwiczeń. Często nauczyciele opracowują własne skrypty na podstawie instrukcji do zestawu. W opisie ćwiczeń podano czynności, które powinny być wykonane w celu odpowiedniego skonfigurowania stanowiska pomiarowego i przeprowadzenia pomiarów. Są one uzupełnione schematami ideowymi i montażowymi, a także przykładowymi tabelami, w których uczniowie nanoszą wyniki pomiarów (Rys. 4). Na polu montażowym każdego modułu wymiennego rozmieszczono gniazda, w których umieszczane są przewody połączeniowe lub zworki. Rozstaw otworów jest dobrany odpowiednio do wymiarów zworek. Schematy blokowe z jednej strony ułatwiają prawidłowe wykonanie połączeń, ale też ucznia mechanicznie kopiującego połączenia z rysunku trochę uwalniają od myślenia. Dzięki temu minimalizowane jest jednak prawdopodobieństwo wykonania połączeń mogących uszkodzić elementy zestawu. W każdym module zastosowano dodatkowo elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe.

 

NDN_Zestaw_edukacyjny_r_4.tif

Rys. 4. Przykładowy opis ćwiczenia z instrukcji zestawu KL-210

 

Tematyka ćwiczeń, w których wykorzystywane są poszczególne moduły zestawu KL-210 jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje zasady wykonywania pomiarów elektrycznych, wyjaśnia podstawowe prawa dotyczące teorii obwodów (prawo Ohma, Kirchhoffa, Thevenina) i zjawiska występujące w obwodach elektrycznych (rezonans), wyjaśnia zasadę działania elementów elektronicznych (diody, tranzystory, fotoelementy itp.). Kolejne moduły są wykorzystywane do pomiarów podstawowych układów elektronicznych (prostowniki, wzmacniacze tranzystorowe, wzmacniacze operacyjne, filtry, dyskryminatory, generatory itp.), a także demonstrują działanie układów cyfrowych i prostych układów sterowania i automatyki. Ćwiczenia te bardziej szczegółowo zostaną omówione w dalszej części artykułu i w drugiej jego części.

 

Tematyka ćwiczeń

Zeszyty z opisami ćwiczeń nie mają żadnej numeracji. W dalszym opisie wprowadzono własne oznaczenia autora. Materiał podzielono wprawdzie na rozdziały, ale mogą być one dowolnie wykorzystywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w laboratorium. Kolejność przedstawiona w artykule jest zatem tylko przykładowym wyborem. Do każdego ćwiczenia niezbędna jest stacja bazowa KL-22001, dlatego – jako element stały – nie będzie ona wymieniana w dalszym opisie. Przed rozpoczęciem zajęć w laboratorium  uczniowie są zapoznawani z budową stacji bazowej i zasadami korzystania z zawartych w niej przyrządów i akcesoriów.

Zeszyt I

1. Pomiary podstawowe.

Wykorzystywane moduły i przyrządy dodatkowe: KL-24001, KL-24002 (Fot. 5), multimetr.

 

NDN_Zestaw_edukacyjny_f_5.tif

Fot. 5. Moduły KL-24001 (a), KL-24002 (b)

 

O autorze