Energooszczędny układ komunikacji radiowej 2,4 GHz od firmy Cypress Semiconductor

Firma Cypress Semiconductor zaprezentowała czwartą generację układów radiowych WirelessUSB pracujących w paśmie 2,4 GHz. Główne wyróżniki nowego układu nadawczo-odbiorczego WirelessUSB NX to wysoka szybkość transmisji danych (2 Mbps) oraz bardzo niski pobór mocy.

Użytkownicy oczekują od urządzeń bezprzewodowych długiego czasu pracy na baterii. Aby spełnić to kryterium niezbędny jest energooszczędny układ komunikacji radiowej, a takim właśnie jest WirelessUSB NX. W trybie uśpienia układ ten pobiera prąd o wartości 900 nA. W trybie nadawania wartość pobieranego prądu wynosi 12 mA, a w trybie odbioru – 15 mA.

Niski pobór prądu układu WirelessUSB NX sprawia, że oparte na nim urządzenia bezprzewodowe mogą działać dłużej bez wymiany baterii. Według zapewnień producenta zastosowanie nadajnika-odbiornika WirelessUSB NX w myszach i klawiaturach bezprzewodowych, jak również innych urządzeniach typu HID (Human Interface Device) sprawi, że systemy te będą mogły działać przez okres nawet trzech lat bez konieczności wymiany baterii.

Podobnie jak inne układy z rodziny WirelessUSB, układ NX cechuje się dużą odpornością na interferencje na częstotliwości 2,4 GHz powodowane przez systemy takie jak WiFi, Bluetooth, telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe.

W układzie WirelessUSB NX zintegrowano mechanizm określający siłę odebranego sygnału. Pozwala on na odczyt 5-bitowej wartości siły sygnału i 4-bitowej wartości poziomu szumu, a tym samym na dokładniejszą kontrolę systemów bezprzewodowych.

W celu zademonstrowania możliwości układu WirelessUSB NX i ułatwienia inżynierom realizacji systemów firma Cypress Semiconductor udostępniła projekt referencyjny bezprzewodowej i dotykowej myszy komputerowej ZTM600 firmy Lenovo. Jednocześnie firma Cypress Semiconductor zauważa, że jest dostawcą szerokiej gamy produktów dla urządzeń HID. Są to oprócz układów komunikacji radiowej kontrolery pojemnościowych czujników dotykowych oraz mikrokontrolery.

Układ nadawczo-odbiorczy WirelessUSB NX jest zamknięty w obudowie QFN z 24. wyprowadzeniami i dostępny już teraz w ilościach hurtowych.

O autorze