Tajniki XMC1100: 32-bitowy Cortex-M0 na 32 MHz

Mikrokontrolery XMC1100 firmy Infineon cieszą się w naszym kraju sporym zainteresowaniem, które ma szanse zaowocować – już w niedalekiej przyszłości – także popularnością. Są to „pełnokrwiste” Corteksy wyposażone w najprostszy rdzeń z tej rodziny – M0 – charakteryzujące się relatywnie prostą budową, ale wyposażone w pomysłowe bloki peryferyjne.

Mikrokontroler z rodziny XMC1100 jest „sercem” zestawu startowego XMC2go, których 50 sztuk mamy do rozlosowania wśród uczestników konkursu.

Mikrokontrolery XMC1100 należą do rodziny mikrokontrolerów XMC1000, w skład której wchodzą trzy podrodziny: XMC1100, XMC1200 i XMC1300 (ich podstawowe cechy zestawiono w poniższej tabeli). Wszystkie podrodziny wyposażono w 32-bitowy rdzeń Cortex-M0, taktowany z maksymalną częstotliwością zegarową 32 MHz. Praca mikrokontrolera może być monitorowana za pomocą jednego z dwóch, 1-liniowych interfejsów: SWD (Serial Wire Debug) lub SPD (Single Pin Debug), te same interfejsy można wykorzystać do programowania pamięci Flash mikrokontrolera.

Firma Infineon przygotowała i bezpłatnie udostępniła pakiet bibliotek dla edytorów SCH i PCB pakietu Altium Designer. Publikujemy je na dole strony do pobrania.

Zestawienie podstawowych cech mikrokontrolerów XMC1000

Prezentowane w artykule mikrokontrolery – podrodzina XMC1100 – charakteryzują się najprostszą budową w rodzinie XMC1000, ale nie oznacza to, że odbija się to na ich wewnętrznym wyposażeniu. Poza elementami standardowymi dla otoczenia rdzenia Cortex-M0 (jak na przykład timery: SysTick oraz WDT, kontroler przerwań NVIC, pamięci Flash/RAM czy jednotaktowy multiplikator sprzętowy), wyposażono je w:

 • progarmowalny moduł konfiguracji przerwań Event Request Unit (ERU), który nieco dokładniej przedstawimy w dalszej części artykułu,
 • dwa moduły komunikacyjne Universal Serial Interface Channels (USIC), które mogą pracować jako UART, dwukanałowy SPI lub QSPI (master/slave), a także jako I2C (master/slave), I2S lub LIN,
 • 12-bitowy przetwornik A/C z 12-kanałowym multiplekserem analogowym,
 • 4-kanałowy timer-licznik CCU4 z możliwością generacji PWM,
 • licznik RTC oraz System Control Unit (SCU),
 • wbudowany w strukturę czujnik temperatury (TSE),
 • sprzętowy generator liczb pseudolosowych (PRNG), który zapewnia szybką generację losowych 16-bitowych danych.
 • Schemat blokowy mikrokontrolerów XMC1100 pokazano na rysunku 1.

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolerów XMC1100

 

Mikrokontrolery z prezentowanej w artykule serii są dostarczane w kilku wersjach obudów, począwszy od łatwych w montażu TSSOP16 i TSSOP38, do VQFN40 i VQFN24.

O ile sam rdzeń w prezentowanych mikrokontrolerach i jego otoczenie nie budzi specjalnych emocji, to producent zadbał o dopieszczenie kilku szczegółów, dzięki którym XMC1000 wyróżniają się na rynku.

 

Rys. 2. Schemat przepływu sygnałów przerwań w mikrokontrolerach XMC1000

 

Czytelnicy zainteresowani poznaniem mikrokontrolerów XMC1000 w praktyce mogą skorzystać z bezpłatnych środowisk programistycznych DAvE lub ARM-MDK.

Jednym z udoskonalonych w nich elementów jest interfejs kontrolera przerwań NVIC, który nosi nazwę ERU od Event Request Unit. Jest to konfigurowalny blok pośredniczący pomiędzy źródłami przerwań i kontrolerem NVIC oraz blokami peryferyjnymi, które są przystosowane np. do wyzwalania za pomocą sygnałów pochodzących z systemu obsługi przerwań (rysunek 2).

Na rysunku 3 pokazano schemat blokowy ERU, na którym widać pięć konfigurowalnych warstw (od lewej strony rysunku):

 • selektory zdarzeń, które służą do wyboru źródła sygnału przerwania spośród: przetwornika ADC, linii GPIO i timera CCU4 (na rysunku oznaczony jako CAPCOM),
 • funkcje logiczne umożliwiające wzajemne powiązanie sygnałów przerwań,
 • blok selekcji zbocza wywołującego przerwanie oraz rejestr flag przerwań, monitorowanych programowo,
 • warstwa krosująca sygnały przerwań/flagi statusu przerwań,
 • warstwa sterująca włączaniem i wyłączaniem sygnałów przerwań i wyzwalających, o konfiguracjach ustalonych w czterech warstwach konfiguracyjnych.

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Infineon pozwala odciążyć CPU i NVIC od obsługi ciągu zdarzeń typu: „wyzwolenie pomiaru ADC po odmierzeniu zadanego czasu” i podobnych, co zdecydowanie upraszcza pisanie aplikacji, w której mikrokontroler interaktywnie współpracuje z otoczeniem.

 

Rys. 3. Schemat blokowy ERU z widocznymi warstwami konfiguracji przerwań i flag statusów

 

Do pobrania

O autorze