STLUX385A: scalony sposób na nowoczesne zasilacze LED

Elementy L3, D4 oraz C11 widoczne na rysunku 3 tworzą odwrócony obwód przetwornicy kanału 0. D6 to dioda Schottky’ego chroniąca obwód na wypadek, gdyby łańcuch LED został rozwarty. Sterownik bramki U2 utrzymuje napięcie przewodzenia diod LED – większe od dostępnego bezpośrednio dla układu STLUX385A zasilanego z szyny napięcia 3,3 V. Rezystory R28 i R29 bocznikują prąd przełączenia, a filtr R23/C14 tłumi impulsy. Tranzystor Q5 wraz z U5 śledzą napięcie LED, aby umożliwić realizację funkcji ochronnych układu STLUX385A.

 

 

Rys. 3. W układzie STLUX385A sygnał PWM kontroluje odwróconą przetwornicę obniżającą napięcie w każdym z kanałów LED

 

Dzięki odpowiedniej konfiguracji sygnału PWM, każdy z układów zasilających kanały LED można przesunąć w fazie, aby uniknąć występowania dużych tętnień prądu, co przedstawiono na rysunku 4.

 

Rys. 4. Układy peryferyjne SMED w module STLUX385A można łatwo skonfigurować, aby przesunąć w fazie momenty przełączania w maksymalnie 6 kanałach LED

 

Opisana wyżej kontrola PWM jest podstawową funkcją, która umożliwia projektowanie modularnych zasilaczy systemów oświetlenia LED. Istnieją jeszcze inne zalety wykorzystania zintegrowanego kontrolera w takim systemie:

  • Wbudowana obsługa interfejsów kontrolnych, takich jak DALI, DMX-512, KNX (razem z zewnętrznym układem transmisji KNX, takim jak NCN5120 firmy ON Semiconductor) i sterowania typu 1–10V,
  • Konfigurowalne procedury narastania i opadania,
  • Automatyczna reakcja na natężenie światła otoczenia z wykorzystaniem cyfrowego czujnika oświetlenia – na przykład APDS-9301 firmy Avago Technologies, BH1721FVC firmy ROHM lub TSL4531 firmy AMS,
  • Rejestracja błędów.

 

Podsumowanie

Układ STLUX385A zawiera wszystkie funkcji kontroli potrzebne do stworzenia wydajnego, elastycznego zasilacza oświetlenia LED. Proponowane rozwiązanie redukuje interferencje elektromagnetyczne do bezpiecznego poziomu poprzez naprzemienne przełączanie elementów. Jednocześnie rozwiązanie to jest tanie w implementacji, ponieważ system pozwala na sterowanie jednym tanim kontrolerem do sześciu niezależnych łańcuchów LED.

O autorze