Redakcyjny test kamery termowizyjnej Fluke Ti200

Przykładowo, palety Ultra Contrast doskonale nadają się do prezentacji obiektów o bardzo zróżnicowanych temperaturach, palety standardowe charakteryzują się natomiast łagodniejszym, liniowym odwzorowaniem temperatur. Przewidziano ponadto 3 stopnie wyświetlania palet: minimalny, średni i maksymalny (fot. 3).

 

Fot. 3. Trzy stopnie odwzorowania palet: a) minimalny, b) średni, c) maksymalny

 

Do wizualizacji danych termograficznych wykorzystywana jest technologia IR-Fusion. Dzięki niej możliwe jest jednoczesne wyświetlanie obrazu w zakresie widzialnym oraz w podczerwieni, co w niektórych sytuacjach ułatwia interpretację wyników. Przykład takiego pomiaru przedstawiono na fot. 4. Technologia IR-Fusion jest przydatna również do ostrzegania o punktowym przekraczaniu dopuszczalnych zakresów temperatury w badanym obiekcie. Na wyświetlaczu jest wówczas wyświetlany normalny obraz z nanoszonymi na nim kolorowymi obszarami wyznaczającymi granice przekroczenia dopuszczalnych temperatur. Możliwe jest definiowanie ograniczenia dolnego, górnego, lub zakresu od – do.

 

 

Fot. 4. Trzy tryby wyświetlania obrazów: a) normalny, b) normalny i termograficzny, c) termograficzny

 

Parametry pracy kamery są ustawiane za pomocą zespołu przycisków mechanicznych znajdujących się pod wyświetlaczem, albo wirtualnych przycisków ekranowych. Zastosowanie ekranu dotykowego znacznie ułatwia obsługę kamery.

Obrazy termograficzne są zapisywane w wewnętrznej pamięci kamery, albo w zewnętrznej pamięci masowej typu pendrivie lub na karcie SD. Mogą być one uzupełniane 60-sekundowymi adnotacjami głosowymi.

 

Pomiar termowizyjny

Określanie temperatury obiektu za pomocą kamery termowizyjnej odbywa się na zasadzie pomiaru emitowanej w zakresie podczerwieni energii. Jest to więc metoda pośrednia. Niestety, ilość emitowanej energii jest zależna od materiału, z jakiego jest wykonany dany przedmiot. W celu minimalizacji błędów konieczne jest więc stosowanie do obliczeń odpowiedniego dla danego materiału współczynnika emisyjności. Oprogramowanie kamery Ti200 zawiera kilka predefiniowanych współczynników charakterystycznych dla różnych materiałów. Można je szybko wybierać z listy rozwijanej dostępnej w menu. Inną metodą jest określenie tego parametru przez wprowadzenie odpowiedniej wartości liczbowej. Należy pamiętać, że pomiary temperatury obiektów o emisyjności mniejszej niż 0,6 mogą być obarczone dużym błędem.

Na ekranie wyświetlane są znaczniki najniższej i najwyższej temperatury występującej w widocznym polu, podawana jest też temperatura punktu centralnego oraz m.in. aktualnie wybrana emisyjność. Możliwe jest też ustawienie trzech własnych wskaźników temperatury we wskazanych punktach obrazu. Przy prawej krawędzi ekranu widoczna jest legenda opisująca przypisanie kolorów do wybranego zakresu pomiarowego (fot. 5). Widoczny w dolnej części parametr BG określa stopień kompensacji temperatury tła. W pomiarach temperatury uwzględniany jest jeszcze jeden współczynnik charakteryzujący termiczną przepuszczalność danego materiału.

 

Fot. 5. Obraz termograficzny z danymi liczbowymi i paletą temperatur

 

Interfejsy

Prace inspekcyjne na obiektach kończone są zwykle sporządzeniem raportu z pomiarów. W dokumentacji takiej można dołączać zarejestrowane przez kamerę obrazy termograficzne lub sekwencje filmowe. Są one przesyłane do komputera przez dostępne interfejsy komunikacyjne: WiFi, Bluetooth lub USB. Zastosowana technologia IR-Fusion umożliwia także strumieniowe przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem SmartView. Kamera obsługuje także interfejs HDMI, który może być wykorzystywany do przesyłania danych (obrazu i dźwięku) do urządzenia posiadającego taki interfejs. Oprogramowanie SmartView umożliwia zdalne sterowanie kamery via USB.

Kamera Ti200 jest zgodna z systemem Fluke Connect, umożliwiającym bezpieczne przesyłanie danych bezpośrednio z miejsc, w których dokonywane są pomiary. Wykorzystywane są do tego powszechnie stosowane urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.). System taki pozwala bardzo sprawnie organizować pracę zespołom utrzymania ruchu, serwisom i konserwatorom. Pracownicy w każdej chwili, nawet w terenie, mają dostęp do wyników wzorcowych, z którymi mogą porównywać aktualny stan kontrolowanych urządzeń. Fluke Connect zapewnia współpracę wielu różnych urządzeń, takich jak: multimetry, mierniki temperatury, wibrometry, testery i oczywiście termowizory.

 

Oprogramowanie SmartView

Do termowizora Fluke Ti200 dołączany jest program komputerowy SmartView. Jego okno robocze przedstawiono na rys. 6. Program umożliwia wygodną analizę obrazów termograficznych oraz sporządzanie raportów z pomiarów np. w postaci plików PDF. Do redagowania informacji zawartych w takich raportach wykorzystywany jest wbudowany edytor plików adnotacji. Na podstawie obrazów zarejestrowanych przez kamerę można tworzyć np. histogramy i wykresy zmian temperatury na określonym profilu. Umieszczenie kursora we wskazanym punkcie obrazu termograficznego powoduje wyświetlenie zarejestrowanej tu temperatury. Funkcje programu SmartView w dużym stopniu pokrywają się z funkcjami zawartymi w oprogramowaniu filmowym kamery.

 

Rys. 6. Okno programu SmartView

 

Zastosowania

Termowizor Fluke Ti200 jest profesjonalnym narzędziem wykorzystywanym np. do inspekcji obiektów budowlanych, energetycznych, przemysłowych. Może być stosowany do termicznej diagnostyki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także do badania wszelkiego rodzaju silników. Kamery tego typu są też wykorzystywane w akcjach ratowniczych do wykrywania ofiar katastrof. Są to tylko przykładowe możliwości zastosowań. O jakości pomiarów prowadzonych z użyciem kamery Ti200 decyduje wysoka czułość detektora pozwalająca uzyskiwać obrazy termograficzne na dużym, wgodnym wyświetlaczu, a także implementacja wielu zaawansowanych technologii tworzenia, analizy i przesyłania obrazów termowizyjnych. Najważniejsze parametry kamery zestawiono w tab. 2.

 

Tab. 2. Najważniejsze dane techniczne kamery Fluke Ti200

Wyświetlacz

640×480 punktów (VGA)

przekątna 8,9 cm

Zakres pomiarowy

-20oC…+650oC

Dokładność

±2oC lub 2% (większa wartość)

Częstotliwość przechwytywania obrazów

9 Hz

Typ detektora

niechłodzony bolometr 200×150

Czułość termiczna

<=0,075oC przy temperaturze obiektu 30oC

Całkowita liczba pikseli

30000

Pasmo widmowe podczerwieni

7,5…14 mm

Pole widzenia

24o×17o

Minimalna odległość ogniskowa

15 cm

Pamięć

karta pamięci mikro SD 4 GB,

pamięć Flash 4 GB

Formaty plików

BMP, JPG, IS2, AVI

Zasilanie

2 akumulatory Li-Jon

Czas pracy na akumulatorze

ponad 4 godziny ciągłej pracy

Czas ładowania akumulatora

2,5 godziny

Zasilanie ładowarki

110-230 VAC, 50/60 Hz,

adapter samochodowy 12 VDC

Wymiary

277×122×167 mm

Waga z akumulatorem

1,04 kg

Stopień ochrony

IP54

 

 

O autorze