Moduły Stollmann z obsługą Bluetooth 4.1

Jedną z wyróżniających cech modułów Bluetooth firmy Stollmann jest fakt, że obsługują one standard Bluetooth w najnowszej wersji 4.1, w której wprowadzonych zostało wiele ciekawych usprawnień, wychodzących naprzeciw m.in. wyzwaniom tzw. Internetu rzeczy (Internet of Things).

W wersji 4.1 specyfikacji Bluetooth dla urządzeń potrafiących pracować w dwóch trybach (BR/EDR-Low Energy) wprowadzona została możliwość jednoczesnej pracy jako hub Bluetooth Smart Ready i peryferium Bluetooth Smart, co pozwala im się komunikować z urządzeniami obu tych typów na raz. Daje to możliwość realizacji systemów, w których jedno z urządzeń Bluetooth zbiera dane od kilku innych, jednocześnie pracując jako peryferium np. dla smartfona, wyświetlając na nim powiadomienia czy wyniki.

Drugą kluczową nowością jest wprowadzenie przeznaczonych do komunikacji dedykowanych kanałów L2CAP, które można wykorzystać do realizacji łączności z użyciem IPv6, co jest ważnym krokiem w stronę realizacji systemów IoT (Internet of Things) i otwiera możliwość współpracy urządzeń Bluetooth bezpośrednio z Internetem.

Do podstawowych zalet BT 4.1 należy też poprawiona współpraca z sieciami komórkowymi LTE – urządzenia tych dwóch systemów mogą się komunikować, aby koordynować transmisje i unikać interferencji. Inną ważną nowością jest możliwość zwiększenia interwału czasu między kolejnymi ogłoszeniami (connection advertisements) wysyłanymi miedzy urządzeniem Bluetooth Smart a urządzeniem typu Bluetooth Smart Ready, co prowadzi do zmniejszenia liczby ręcznych interwencji w pracę systemu, gdyż pozwala urządzeniom automatycznie odnawiać łączność, kiedy znajdą się w zasięgu podobnego sprzętu.

Ważną nowością jest też poprawa możliwości blokowej wymiany danych między urządzeniami Bluetooth low energy dzięki dedykowanym kanałom L2CAP Connection Oriented, które dodatkowo umożliwiają wykorzystanie multipleksowania do realizacji kilku funkcji na raz.

Dystrybutorem produktów Stollmann w Polsce jest firma Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

O autorze