MGC3130: jednoukładowy kontroler sensora gestów 3D (Microchip GestIC)

 

Wysoka skala integracji układu MGC3130 umożliwiła – pomimo jego ogromnej funkcjonalności – zminimalizowanie liczby elementów tworzących jego otoczenie, co pozwala uprościć schemat aplikacyjny do pokazanego na rysunku 7.

 

 

Fot. 8. Elementy zestawu MGC3130 Hillstar Development Kit

 

Do celów ewaluacyjnych producent opracował i oferuje zestaw o nazwie MGC3130 Hillstar Development Kit, który pokazano na fotografii 8. W jego skład wchodzą trzy płytki:

  • interfejsu USB/I2C na mikrokontrolerze z rodziny PIC18,
  • sterownika z MGC3130,
  • sensora z zestawem elektrod.

W skład zestawu wchodzi także kabel USB, klocki styropianowe o różnych kształtach i wymiarach i wycięta z blachy miedzianej formatka, z której użytkownik może samodzielnie złożyć sobie „sztuczną rękę” (fotografia 9), która służy do badania działania układu MGC3130 oraz kalibracji systemu.

 

 

Fot. 9. „Sztuczna ręka” podczas testów

 

Integralną częścią zestawu ewaluacyjnego jest oprogramowanie, które w bardzo wszechstronny sposób wizualizuje dane odebrane z kontrolera MGC3130 i pozwala modyfikować wiele parametrów jego pracy. Działanie oprogramowania przedstawiliśmy na filmie, który znajduje się na początku artykułu.

O autorze