Zasilacze HMC804x w ofercie firmy Rohde & Schwarz

Tracking, sekwencjonowanie, FuseLink – terminy te określają bardzo atrakcyjne dodatkowe funkcje dostępne w nowych zasilaczach R&S HMC804x w ofercie firmy Rohde & Schwarz. Rejestrowanie danych i wbudowany miernik mocy to kolejne możliwości funkcjonalne, które są zupełnie nowe w klasie cenowej poniżej 1000 euro.

Zasilacze R&S HMC804x, zaprojektowane w należącej do grupy Rohde & Schwarz firmie HAMEG Instruments, są wyposażone w jeden kanał (model R&S HMC8041), dwa kanały (model R&S HMC8042) lub trzy kanały (model R&S HMC8043). Wszystkie modele z tej serii zapewniają moc wyjściową do 100 W i są regulowane w zakresie od 0 do 32 V w krokach co 1 mV. Oferują one również szereg atrakcyjnych funkcji dodatkowych.

Funkcja tracking (śledzenia napięcia lub prądu) jest dostępna w dwóch modelach wielokanałowych i umożliwia powiązany tryb pracy równoległej lub szeregowej. Możliwe jest przy tym zasilanie kilku obwodów niezależnie. Zmiany wartości prądu i napięcia są dokonywane synchronicznie w powiązanych kanałach.

Funkcja FuseLink (elektronicznego zabezpieczenia) bazuje na podobnej idei. Funkcja ta zapewnia powiązane zabezpieczenia przepięciowe dla wielu kanałów. Jeśli w jednym kanale zostanie przekroczona wartość graniczna, to powiązane kanały również zostaną wyłączone. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy dwa obwody o różnych napięciach zasilania podłączone do zasilacza wymagają zadziałania zabezpieczenia przed przeciążeniem, podczas gdy w tym samym czasie trzeci obwód musi kontynuować swoją pracę, na przykład w celu zasilania wentylatora mającego zapewnić ciągłe chłodzenie.

Funkcja sekwencjonowania umożliwia kolejne włączanie wielu kanałów przez okres do 10 sekund. Czasy włączania poszczególnych kanałów można ustawić z dokładnością do 1 ms.

Funkcja rejestrowania pozwala na przechowywanie wszystkich wartości prądu, napięcia, i czasu. Funkcja miernika mocy umożliwia stałe wyświetlanie określonej w watach mocy pobieranej przez podłączone obciążenie. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że konsekwentne zmniejszanie zużycia energii coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w projektowaniu i rozwoju układów elektronicznych.

Inne funkcje zasilaczy R&S HMC804x to EasyRamp oraz Arbitrary. EasyRamp służy do symulacji krzywych startowych dla ustawianego napięcia wyjściowego. Przebieg napięcia (sekwencję) można ustawić w oknie czasowym trwającym 10 sekund z dokładnością do 10 ms. Funkcja Arbitrary (generowania przebiegów arbitralnych) daje możliwość zaprogramowania krzywych napięcia i prądu (V/I), zdefiniowanych przez użytkownika. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub zdalnie. Można zdefiniować maksymalnie 512 punktów i 255 powtórzeń.

Zasilacze R&S HMC804x rozszerzają zakres oferty produktów Value Instruments, wspólnego portfolio wysokiej jakości, atrakcyjnego cenowo, uniwersalnego sprzętu kontrolno-pomiarowego (T&M) firmy Rohde & Schwarz i jej spółki zależnej HAMEG. Więcej informacji o Value Instruments można znaleźć na stronie internetowej.

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel: 22 337 64 97.

O autorze