Nowy układ CML dla analogowych i cyfrowych systemów PMR

 

Firma CML Microcircuits wprowadziła do swojej oferty nowy model układu przeznaczonego do budowy cyfrowo-analogowych systemów komunikacyjnych typu PMR (Private Mobile Radio), wykorzystujących transmisje FDMA lub TDMA.

W trakcie migracji dwukierunkowych systemów radiowych z domeny analogowej do cyfrowej powstało wiele cyfrowych rozwiązań FDMA i TDMA, różniących się wymaganiami i specyfikacją. Biorąc pod uwagę, że wciąż w mocy pozostaje wymóg obsługi tradycyjnych systemów analogowych, zadanie stworzenia jednej, niedrogiej platformy radiowej, pasującej do wszystkich systemów stało się bardzo trudne. Zadaniu temu ma sprostać układ CMX7241/7341 PMR Common Platform Processor.

Układ oparty jest na opracowanej przez CML technologii FirmASIC, w której funkcjonalność można konfigurować poprzez tzw. Function Image, plik ładowany podczas inicjalizacji i definiujący zestaw realizowanych funkcji. Pierwszy dostępny dla niego obraz funkcyjny obsługuje cyfrowe i analogowe transmisje PMR/LMR z wielodostępem w dziedzinie częstotliwości (FDMA) oraz dwuszczelinowym wielodostępem w dziedzinie czasu (TDMA). Plany firmy CML w zakresie obrazów funkcyjnych dla układu obejmują natomiast obsługę DMR, NXDN i PDT.

CMX7241/7341 automatycznie wykrywa czy transmisja ma charakter cyfrowy (dPMR) czy analogowy. W pierwszym wypadku pracuje zgodnie z normami ETSI TS 102 658, TS 102 490 oraz EN 301 166, realizuje transmisje z półdupleksem, wykorzystujące modulację 4FSK w kanale 6.25 kHz przy przepływności 4.8 kb/s. W drugim – zgodnie z EN 300 086, EN 300 296 i TIA-603-D, pracując z modulacją FM w kanałach 12.5 lub 25 kHz. W domenie cyfrowej obsługiwane są warstwy: fizyczna oraz łącza danych, a układ pozwala na pracę w trybach 1, 2 i 3.  Jeśli chodzi o transmisję analogową, układ implementuje też kompletny tor przetwarzania audio oraz modem MPT 1327, dając przy tym możliwość przesyłania tzw. signalingu zarówno w częstotliwościach akustycznych, jak i poniżej nich.

Warto wspomnieć, że układ CMX7241/7341 w połączeniu z opisywanym już na naszych stronach odbiornikiem CMX994 stanowi kompletną platformę radiową o bardzo małych wymiarach i wysokiej wydajności.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta.

Dystrybutorem produktów CML Microcircuits w Polsce jest firma Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze