LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Konferencja Oprogramowanie MATLAB i Simulink w przemyśle lotniczym i obronnym

Firma ONT zaprasza na konferencję „Oprogramowanie MATLAB i Simulink w przemyśle lotniczym i obronnym”, która odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Środowisko MATLAB i Simulink dostarcza narzędzi do projektowania, implementacji oraz testowania systemów i urządzeń produkowanych w przemyśle lotniczym i obronnym. Przykładami użycia tych narzędzi są: zaawansowane systemy komunikacyjne SDR ( ang. Software Defined Radio), projekt myśliwca F-35 Joint Strike Fighter, projekt łazika marsjańskiego Mars Exploration Rover oraz systemy nawigacyjne samolotów bezzałogowych UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle).

Podczas konferencji zostanie przedstawione wykorzystanie oprogramowania firmy MathWorks w projektowaniu systemów zgodnie z metodyką Model Based Design (projektowanie za pomocą modeli). Omówione będą również zagadnienia przetwarzania sygnałów w systemach komunikacyjnych oraz wsparcie MATLABa i Simulinka w testowaniu i weryfikacji ogólnej wydajności takich systemów. Ponadto, na przykładzie układów Zynq firmy XILINX oraz generacji kodu HDL z wykorzystaniem HDL Coder, zaprezentowane będzie projektowanie zaawansowanych systemów przetwarzania z wykorzystaniem układów SoC FPGA (ang. System on a Chip). Na zakończenie zostanie pokazana integracja narzędzi PRESAGIS z oprogramowaniem firmy MathWorks.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z inżynierem aplikacji firmy MathWorks, Alexandrem Schreiberem oraz inżynierami z firmy ONT, którzy udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.

Tematy wystapień:

  • Modelowanie i weryfikacja systemów w środowisku MATLAB i Simulink
  • Communications System Design and Verification using MATLAB & Simulink
  • Implementation of Communications Systems on heterogeneous SoC FPGAs through automatic Code Generation
  • Generacja kodu produkcyjnego w języku C
  • Integracja oprogramowania PRESAGIS ze środowiskiem MATLAB i Simulink

Więcej informacji, w tym formularz rejestracji można znaleźć tutaj

Autor: ONT