LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[NAGRODZENI] Allocacoc: designerski porządek w zasilaniu

allocacoc_Contrans_konkurs

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym konkursie, który poświęciliśmy nowatorskim i przede wszystkim designerskim produktom holenderskiej firmy Allocacoc. Specjaliści z tej firmy zajęli się rozwiązaniem – wydawałoby się – pospolitego problemu: likwidacją plątaniny kabli pod biurkiem, które są naszą codzienną rzeczywistością. Kablowy bałagan nie wygląda pięknie, do tego ustawicznie przyrasta mimo różnego rodzaju zabiegów. Rozwiązania opracowane przez tę firmę nie tylko dość skutecznie likwidują problem, do tego są bardzo estetyczne.

 Podstawowy produkt firmy Allocacoc z serii Power Cube nazywa się Power Cube Standard i jest swego rodzaju rozgałęźnikiem o nietypowym, sześciennym kształcie. Pięć ścianek kostki zajmują gniazda, na szóstej ściance znajduje się wtyczka. W Power Cube Extended na szóstej ściance znajdziemy na stałe połączony przewód, który czyni z tego modelu funkcjonalny odpowiednik listwy zasilającej o jakże innej formie. Modele PowerCube Extended wyposażone są w uchwyt dokujący, mocowany do płaskiej powierzchni przy pomocy wkrętów lub samoprzylepnie.

Na serię Power Cube ReWirable składają się modele, które można konfigurować. Jedną ze ścianek zajmuje standardowe (takie, jak w komputerach PC) gniazdo z bezpiecznikiem; można do niego podłączyć przewód lub jeden z siedmiu oferowanych adapterów do funkcjonujących na świecie standardów gniazd elektrycznych, czyniąc z Power Cube ReWirable uniwersalny adapter podróżny. Wszystkie moduły można również łączyć ze sobą, by zwiększyć liczbę dostępnych gniazd.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 15.04.2015.
4. Nagrodami w konkursie są:

  • Przedłużacz-rozgałęziacz zasilania zintegrowany z 2-kanałową ładowarką USB Allocacoc PowerCube (1 szt.):

Allo_PowerCube_Family_ok

  • Uniwersalny przedłużacz-rozgałęziacz zasilania z międzynarodowym kompletem wtyczek, zintegrowany z 2-kanałową ładowarką USB Allocacoc PowerCube ReWirable USB (1 szt.):

Allo_PowerCube_Family

  • Kable do ładowania urządzeń mobilnych Allocacoc Power USBcable, które konwertują USB na trzy rodzaje złącz: Apple Lightning, MicroUSB i MiniUSB (3 szt.):

allo_PowerCube_Power_USB_Cable

5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane do 17 kwietnia 2015. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
15. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Udział w konkursie wzięło 142 osoby, które udzieliły 129 poprawnych, kompletnych odpowiedzi. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, nagrody wylosowali:

  • Tomasz Hawryluk, Poznań (USB Allocacoc PowerCube),
  • Mariusz Iwaniuk, Olsztyn (Allocacoc PowerCube ReWirable USB),
  • Fryderyk Melka, Wrocław (Allocacoc Power USBcable),
  • Damian Cebulak, Strażów (Allocacoc Power USBcable),
  • Michał Mazur, Kraków (Allocacoc Power USBcable).

Nagrody zostały wysłane pocztą.

Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych konkursach.