Generator sygnałowy Anritsu MG3690C – stabilne źródło sygnałów wysokich częstotliwości

Jednym ze sztandarowych produktów firmy Anritsu są generatory sygnałowe. Na szczególną uwagę zasługują modele z serii MG3690C umożliwiające generację sygnałów w szerokim zakresie częstotliwości od 0.1 Hz do 70 GHz lub nawet 500 GHz przy zastosowaniu zewnętrznych mnożników. Umożliwiają modulację analogową (FM, AM, fazową, impulsową), która może być realizowana zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie w zależności od wyboru opcji rozszerzeń dedykowanych dla konkretnego modelu. Generatory firmy Anritsu z serii MG3690C znajdują zastosowanie przy pomiarach podzespołów mikrofalowych oraz testowaniu systemów radarowych i komunikacyjnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje nieosiągalny dla innych producentów poziom szumów fazowych o wartości – 115 dBc/Hz przy częstotliwości fali nośnej 20 GHz oraz wartości częstotliwości offsetu równej 10 kHz. Generatory te umożliwiają generację sygnałów impulsowych o długości od 10 ns oraz generację paczki sygnałów zawierających 2, 3 lub 4 impulsy o niezależnie regulowanych czasach trwania i opóźnieniach pomiędzy kolejnymi impulsami. Krótki czas przełączania wynoszący jedynie 5 ms, zapewnia krótkie czasy testów. Maksymalna moc sygnału wyjściowego wynosi +26 dBm. Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą złączy GPIB i RS232.

W zależności od wyboru konkretnego modelu, generatory firmy Anritsu z serii MG3690C umożliwiają pracę w różnych zakresach częstotliwości (Tabela 1). Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że dolna granica pasma pracy generatorów bez dodatkowych opcji wynosi 2 GHz, a rozszerzenie pasma do częstotliwości niższych niż 2 GHz odbywa się przy wykorzystaniu opcji dodatkowych, powiązanych bezpośrednio z realizacją generacji sygnałów dla niskich częstotliwości. Są to odpowiednio opcje oznaczone numerami 4, 5 i 22. Opcje 4 i 5 umożliwiają obniżenie dolnej częstotliwości pasma do 8 MHz, przy czym ta sama funkcjonalność przyrządu może zostać zrealizowana dwiema odrębnymi metodami:

  • poprzez rozszerzenie pasma w zakresie częstotliwości od 8 MHz do 2.2 GHz w trybie ultra niskiej wartości szumu fazowego przy wykorzystaniu technologii DDS (ang. Digital-Down Converter) (opcja 4)
  • poprzez rozszerzenie pasma w zakresie częstotliwości od 8 MHz do 2 GHz przy użyciu analogowego przetwornika częstotliwości opartego na heterodynie (opcja 5)

Dolna granica częstotliwości pasma generatora może być obniżona aż do częstotliwości 0.1 Hz przy wykorzystaniu opcji 22, która umożliwia rozszerzenie pasma w zakresie częstotliwości od 0.1 Hz do 10 MHz przy wykorzystaniu tej samej technologii DDS, która jest wykorzystywana w opcji 4.

 

Tab. 1. Zakresy częstotliwości dla poszczególnych modeli z serii MG3690C

Model

Zakres częstotliwości

Typ złącza

MG3691C

2 GHz to 10 GHz

2.92 mm K(f)

MG3690C

2 GHz to 20 GHz

2.92 mm K(f)

MG3690C

2 GHz to 31.8 GHz

2.92 mm K(f)

MG3690C

2 GHz to 40 GHz

2.92 mm K(f)

MG3690C

2 GHz to 50 GHz

1.85 mm V(f)

MG3690C

2 GHz to 67 GHz

1.85 mm V(f)

z opcją 4

8 MHz to 2.2 GHz

w zależności od modelu

z opcją 5

8 MHz to 2 GHz

w zależności od modelu

z opcją 22

0.1 Hz to 10 MHz

w zależności od modelu

 

Jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze generatora umożliwiającego generację sygnałów przy wysokich częstotliwościach, oprócz pasma i szumów fazowych jest czystość widmowa charakteryzująca się poziomem zakłóceń będących wynikiem pojawiania się pasożytniczych składowych harmonicznych, innych zakłóceń, powiązanych z harmonicznymi oraz zakłóceń niepowiązanych z harmonicznymi.

W tabeli 1 i 2 zgromadzono wartości poziomów zakłóceń odniesionych do fali nośnej dla poszczególnych zakresów częstotliwości oraz odpowiednich opcji umożliwiających pracę w danym paśmie.

 

Tab. 2. Poziom sygnałów zakłócających (harmoniczne i powiązane z harmonicznymi) określony dla poszczególnych pasm częstotliwości pracy generatorów z serii MG3690C

Zakres częstotliwości

Standardowy poziom zakłóceń

0.1 Hz to 10 MHz (opcja 22)

< –30 dBc

10 MHz to ? 100 MHz (opcja 4)

< –40 dBc

> 100 MHz to ? 2.2 GHz (opcja 4)

< –50 dBc

10 MHz to ? 50 MHz (opcja 5)

< –30 dBc

> 50 MHz to < 2 GHz (opcja 5)

< –40 dBc

2 GHz (> 2.2 GHz w/ opcja 4) to ? 20 GHz

< –60 dBc

> 20 GHz to ? 40 GHz

< –40 dBc

> 40 GHz to ? 50 GHz (model MG3695C)

< –40 dBc

> 40 GHz to ? 67 GHz (model MG3697C)

< –25 dBc

 

Tab. 3. Poziom sygnałów zakłócających (dla sygnałów niepowiązanych z harmonicznymi) określony dla poszczególnych pasm częstotliwości pracy generatorów z serii MG3690C

Zakres częstotliwości

Standardowy poziom zakłóceń

0.1 Hz to 10 MHz (opcja 22)

< –30 dBc

10 MHz to ? 2.2 GHz (opcja 4)

< –60 dBc

10 MHz to ? 2 GHz (opcja 5)

< –40 dBc

> 2 GHz (2.2 GHz w/opcja 4) to ? 67 GHz

< –60 dBc

 

Rys. 1. Generator MG3697C firmy Anritsu pracujący w zakresie częstotliwości od 2 GHz do 67 GHz

 

Standardowe pasmo generatorów rozszerzają moduły opracowane przy współpracy firmy Anritsu z firmą OML (istniejącą wcześniej pod nazwą Oleson Microwave Labs).

Moduły zostały zaprojektowane do współpracy z modelem MG3692C (posiadającym standardowe pasmo pracy od 2 GHz do 20 GHz), MG3695C (z pasmem pracy do 50 GHz), MG3697C (z pasmem pracy do 67 GHz). Zastosowanie modułów umożliwia rozszerzenie standardowego pasma generatorów do częstotliwości 500 GHz lub nawet wyższych przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów. Przykładowo, czystość widmowa generatora pracującego w zakresie od 325-500 GHz charakteryzuje się szumem fazowym na poziomie -75 dBc/Hz przy częstotliwości offsetu równej 1 kHz.

Spośród innych parametrów należy wymienić między innymi rozdzielczość wynoszącą standardowo 0,01 Hz w paśmie podstawowym, stabilność wewnętrznej podstawy czasu która standardowo wynosi 2 × 10-9/dzień (lub 2 × 10-10/dzień przy wykorzystaniu odpowiedniej opcji rozszerzeń).

Doskonałe parametry generatorów Anritsu z serii MG3690C oraz duża liczba dostępnych opcji rozszerzeń dla poszczególnych modeli sprawiają, że przyrządy te mogą być zastosowane w wielu obszarach przemysłu i badań, w działach badawczo-rozwojowych, w projektach badawczych prowadzonych przez jednostki edukacyjne oraz w urzędach miar gdzie mogą być wykorzystane, jako stabilne źródła sygnałów przy pomiarach wszelkiego rodzaju urządzeń mikrofalowych.

W poniższej tabeli wyszczególniono wszystkie modele generatorów (sześć dostępnych zakresów częstotliwości) oraz opcje dostępne dla wszystkich modeli z tej serii. Zachowano jednocześnie opisy opcji w języku angielskim. Każda z opcji (poszczególne opcje oznaczone są numerami) jest dodatkowo płatna.

 

Tab. 4. Zestawienie modeli i dostępnych opcji dla generatorów z serii MG3690C

MG3691C

Signal Generator, 2 GHz to 10 GHz

MG3692C

Signal Generator, 2 GHz to 20 GHz

MG3693C

Signal Generator, 2 GHz to 31.8 GHz

MG3694C

Signal Generator, 2 GHz to 40 GHz

MG3695C

Signal Generator, 2 GHz to 50 GHz

MG3697C

Signal Generator, 2 GHz to 67 GHz (operational to 70 GHz)

MG3690C/1A

Option 1A, Rack Mount with slides

MG3690C/1B

Option 1B, Rack Mount without slides

MG3690C/2x

Option 2x, Mechanical Step Attenuator

MG3690C/2E

Option 2E, Electronic Step Attenuator

MG3690C/3

Option 3, Ultra Low Phase Noise, improved Standard Phase Noise

 MG3690C/3X

Option 3X, Premium Phase Noise – improves option 3 (< 1 kHz offset); for models except MG3691C

 MG3690C/3XA

Option 3XA, Premium Phase Noise – improves option 3 (< 1 kHz offset); for MG3691C

MG3690C/4

Option 4, extends frequency coverage from 8 MHz to 2.2 GHz

MG3690C/5

Option 5, extends frequency coverage from 8 MHz to 2 GHz

MG3690C/6

Option 6, Analog Sweep Capability

MG3690C/7

Option 7, IF Up-Conversion

MG3690C/8

Option 8, Power Monitor

MG3690C/9X

Option 9, Rear Panel Output

MG3690C/10

Option 10, User-Defined Modulation Waveform Software

MG3690C/12

Option 12, Frequency and Phase

MG3690C/14

Option 14, Amplitude Modulation

MG3690C/15x

Option 15x, High Power

MG3690C/16

Option 16, High Stability Time Base

MG3690C/17

Option 17, Delete Front Panel

MG3690C/18

Option 18, DC Output: + 15 VDC, 1A (nominal)

MG3690C/20

Option 20, Scan Modulation

MG3690C/22

Option 22, extends frequency coverage from 0.1 Hz to 10 MHz

MG3690C/26x

Option 26x, Pulse modulation

MG3690C/27

Option 27, Internal LF and Pulse Generators

MG3690C/28x

Option 28x, Analog Modulation Suite

MG3690C/36

Ultra-Stable Phase Tracking

 

W ofercie firmy Anritsu znajduje się szeroka gama przyrządów pomiarowych obejmująca wektorowe analizatory sieciowe, analizatory widma, analizatory sygnałów, generatory RF, mierniki mocy sygnałów, analizatory stacji bazowych, analizatory intermodulacji (PIM), analizatory radiokomunikacyjne, uniwersalne testery urządzeń bezprzewodowych, testery sieci bezprzewodowych. Na uwagę zasługuje również szerokie spektrum przyrządów przeznaczonych do testowania sieci optycznych zawierające analizatory sieci optycznych, optyczne reflektometry pracujący w dziedzinie czasu, mierniki mocy optycznej, źródła sygnałów optycznych i laserowych.

Autoryzowanym dystrybutorem przyrządów pomiarowych firmy Anritsu na terenie Polski jest firma Tespol, która posiada w swojej ofercie produkty takich firm jak takich marek jak Tektronix, Keithley, Dewetron, LitePoint, MVG, Rohde & Schwarz, Fluke, Spectracom, ABI Electronics oraz Sonel.

Adrian Drzazga, Inżynier Aplikacyjny, Tespol

O autorze