CST oferuje uniwersytetom stanowiska edukacyjne CST EMC STUDIO

 

W czasie Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej i Integralności Sygnałowej IEEE 2015 , firma Computer Simulation Technology (CST) zapowiedziała wersję edukacyjną oprogramowania CST EMC STUDIO – narzędzia do symulacji i analizy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

EMC stanowi istotny problem w wielu obszarach zastosowań. Coraz więcej uniwersytetów uruchamia kursy i badania związane z tym zagadnieniem. CST opracowuje narzędzia do symulacji elektromagnetycznej, które są powszechnie wykorzystywane w ośrodkach akademickich, badawczych i w przemyśle. Firma od długiego czasu oferuje uniwersytetom zniżki i programy współpracy. Aby zapewnić przyszłym inżynierom związanym z zagadnieniami EMC narzędzia i potrzebne doświadczenie, CST rozszerza swój program współpracy z uczelniami i oferuje wersje edukacyjne dla najnowszego produktu CST EMC STUDIO.

CST EMC STUDIO zawiera zestaw sprawdzonych solverów do badania zjawisk EMC. Znajdują się wśród nich moduły 3D ogólnego przeznaczenia do symulacji w dziedzinie czasu i częstotliwości, a także bardziej wyspecjalizowane narzędzia. Jest to między innymi solver do analizy 3D metodą TLM (Transmission Line Matrix). Wykorzystuje on metody upraszczające analizę numeryczną, w tym modele kompaktowe i siatkowanie metodą drzewa ósemkowego. Symulacja dwukierunkowej zależności przewodu i otoczenia pozwala na realistyczne modelowanie propagacji szumu i promieniowania przewodów. Z kolei hybrydowa symulacja polowo-obwodowa (EM/circuit) pomaga analizować wpływ obwodów nieliniowych na parametry kompatybilności EMC. Do analizy płytek drukowanych służy funkcja importu i sprawdzenia zgodności z regułami projektowania PCB (rule checker).

Innym zastosowaniem, do którego można wykorzystać CST EMC STUDIO, jest nauczanie zagadnień powiązanych z EMC, takich jak wyładowania elektrostatyczne (ESD), emisja zakłóceń promieniowanych i przewodzonych, kompatybilność elektromagnetyczna układów drukowanych i podatność na oddziaływanie elektromagnetyczne środowiska (E3) – uderzenia pioruna, obszary silnej radiacji (HIRF) i impulsy elektromagnetyczne (EMP).

„Kompatybilność elektromagnetyczna jest ważnym zagadnieniem w elektryce i elektronice. Z tego właśnie powodu należy jej się pewne miejsce w uniwersyteckich programach nauczania.” – Tłumaczy dr. Andreas Barchanski, Kierownik Rozwoju Rynku EMC w CST. – „Wiemy, że technologie przyszłości będą opracowywane przez dzisiejszych studentów i dlatego od dawna współpracujemy z ośrodkami uniwersyteckimi. Stanowiska edukacyjne CST EMC STUDIO pomogą nam kontynuować wspieranie naszych partnerów akademickich.”

Kontakt do przedstawiciela CST w Polsce:  jarek.kwiatkowski@cst.com, tel. kom. +48 608 353 351.

O autorze