[PRZEGLĄD] Narzędzia, zestawy startowe i ewaluacyjne dla 32-bitowców

Mikrokontrolery stały się niezbędnym elementem większości współczesnych aplikacji. Ceny 32-bitowców powodują, że grono fanów rozwiązań „klasycznych” – bazujących na 8 bitach – szybko topnieje, w czym niebagatelny udział ma sprytny pomysł firmy ARM, która zunifikowała architektury CPU stosowanych w większości współczesnych mikrokontrolerów. Z jednej strony wszyscy – chcąc-nie chcąc – muszą iść pod rękę z ARM-em, z drugiej wybór indywidualnych ścieżek na rynku jest szerszy niż dotychczas, co doskonale widać w ofercie KAMAMI.pl.

Konstruktorzy korzystający w swoich opracowaniach z mikrokontrolerów mają obecnie dobrą passę: do ich dyspozycji producenci – niemalże na wyścigi – pozostawiają szybko taniejące, coraz szybsze mikrokontrolery o coraz lepszym wyposażeniu i coraz większych pojemnościach pamięci. Duża konkurencja panuje także na rynku narzędzi: do historii przeszły już czasy, kiedy to konstruktor musiał – ze względu na wysokie koszty zakupu – ostrożnie podejmować decyzję o wyborze platformy ewaluacyjnej lub programatora: obecnie wystarczy kilkadziesiąt złotych, żeby zostać właścicielem dobrze wyposażonego zestawu startowego, w wielu przypadkach fabrycznie wyposażonego w interfejs do debugowania i programowania. Ekspresowy przegląd najpopularniejszych rodzin dobrze wyposażonych i przy tym tanich zestawów startowych i ewaluacyjnych – bazując na ofercie sklepu KAMAMI.pl – przedstawiamy w artykule.

 

Stawiasz na STM32?

Jeżeli priorytetem konstruktora jest poznanie – bez wątpienia najpopularniejszych obecnie na rynku – mikrokontrolerów 32-bitowych z rodziny STM32, ma on do wyboru szeroką gamę tanich zestawów startowych z serii STM32NUCLEO oraz STM32DISCOVERY. W ramach tych rodzin producent przygotował platformy dla wszystkich podrodzin mikrokontrolerów STM32, począwszy od STM32F0 (Cortex-M0) aż po STM32F4 (Cortex-M4F), wkrótce będą dostępne także podobne zestawy z najnowszymi mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzeń Cortex-M7 – STM32F7.

 

Fot. 1. Wygląd zestawu STM32F429I-DISCO

 

Zestawy STM32DISCOVERY są dobrze wyposażone w dodatkowe elementy peryferyjne, w zależności od modelu mogą to być: wyświetlacz LCD-TFT (jak w STM32F429I-DISCOfotografia 1) lub e-paper (jak w STM32L0538-DISCOfotografia 2), sensory MEMS (kompasy, akcelerometry), kodek audio ze wzmacniaczem słuchawkowym, bezstykowe nastawniki suwakowe, LED mocy itp.

 

Fot. 2. Zestaw STM32L0538-DISCO wyposażono w wyświetlacz e-paper

 

Zestawy STM32NUCLEO charakteryzują się dużą prostotą wyposażenia – poza mikrokontrolerem żadnych interesujących elementów peryferyjnych w nich nie zastosowano – mają natomiast ważną praktyczną zaletę: wyposażono je w złącza zgodne z systemem Arduino co pozwala używać większości shieldów tego systemu (fotografia 3). Ponieważ we wszystkich STM32NUCLEO użyto mikrokontrolery w obudowach 64-pinowych i liczba dostępnych linii GPIO jest znacznie większa niż przewidziana w Arudino R3, zastosowano dodatkowe złącza z liniami GPIO (natywny system Morpho), dzięki czemu – w razie takiej aplikacyjnej konieczności – użytkownicy mogą wykorzystać wszystkie dostępne linie.

 

Fot. 3. Zestaw z rodziny STM32NUCLEO z zainstalowanym shieldem zgodnym z Arduino

 

Zestawy należące do obydwu prezentowanych rodzin domyślnie są wyposażane we własne programatory-debuggery JTAG lub SWD, zgodne ze standardem ST-Link/v2, niektóre także ST-Link/v2-1 (zgodne z mbed oraz udostępniające wirtualny COM na USB). Ze względu na ceny, dobre wyposażenie oraz support, prezentowane zestawy są doskonałymi platformami startowymi zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów: pozwalają na szybkie i praktycznie beznakładowe rozpoczęcie pracy, oferując jednocześnie wygodny dostęp do wielu różnych podrodzin mikrokontrolerów STM32.

 

O autorze