Obsługa standardu V.23 w najnowszym modemie firmy CML

 

Wielofunkcyjny modem CMX7164 firmy CML Microcircuits, to istny scyzoryk szwajcarski w komunikacji bezprzewodowej. Przy jego pomocy można komunikować się z wykorzystaniem różnych typów modulacji: FSK, QAM lub GFSK/GMSK. Dodatkowo obsługiwane są różne poziomy modulacji częstotliwościowej (FSK), co pozwala wykorzystać 2, 4, 8 lub 16 różnych częstotliwości kodujących sygnał. Również kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa występuje w odmianie 4, 16 lub 64, co pozwala na kodowanie danych odpowiednio na 1, 4 lub 8 kanałach.

Najnowszy obsługiwany standard V.23 wykorzystuje modulację częstotliwościową, ale zapewnia przy tym naprzemienną transmisję dwukierunkową. Jest on rekomendowany przez Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU-T.

Modem CMX7164 zwalnia użytkownika od wielu zmartwień, typowych przy tworzeniu układów radiowych, gdyż posiada wiele zintegrowanych modułów sprzętowych. W chipie znajdziemy rozbudowany blok analogowy, ułatwiający przyłączanie układów nadawczo-odbiorczych, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe oraz porty ogólnego przeznaczenia pozwolą zaoszczędzić zasoby mikrokontrolera sterującego, a do komunikacji można wykorzystać powszechny protokół SPI lub C-BUS.

Modem jest już w sprzedaży a producent oferuje do niego interesujące zestawy ewaluacyjne.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

O autorze