[EAGLE i TY] Sterownik H silnika elektrycznego dla fanów Arduino i robotyki

Po takim wykonaniu schematu przystępujemy do ułożenia płytki w jej fizycznej interpretacji. Przed dokonaniem automatycznego poprowadzenia ścieżek należy:

  • ułożyć elementy na płytce tak aby długości ścieżek pomiędzy nimi były jak najkrótsze (rysunek 13),

 

Rys. 13. Rozmieszczenie elementów na płytce

 

  • dobrać parametry automatycznego generowania ścieżek (rysunek 14 i 15),

 

Rys. 14. Określenie dopuszczalnych odległości pomiędzy ścieżkami a pozostałymi elementami płytki

 

Rys. 15. Określenie zalecanych grubości ścieżek

 

  • wykonać funkcję autorouter.

 

W zależności od wybranej metody wykonania płytki wartości te będą się różniły. Podane powyżej dobieram przy wykonywaniu płytek własnoręcznie domowymi sposobami do czego zachęcam. Pozwala to poznać technologię produkcji PCB od podstaw.

 

 

Rys. 16. Projekt płytki pod sterownik silników oraz Arduino Nano

Do pobrania

O autorze