Nowe stabilizatory napięcia Toshiba

Toshiba przedstawiła dwa nowe stabilizatory napięcia stałego 5 V do zastosowań w branży motoryzacyjnej. Układy TB9005FNG oraz TB9021FNG wyposażone w funkcje resetowania systemu są przeznaczone do mikrokontrolerów, które poprawiają bezpieczeństwo w systemach motoryzacyjnych.

W nowych układach scalonych zastosowano funkcje resetowania systemu, obejmujące układ kontrolny z oknem (WDT, Watchdog Timer), który pomaga w resetowaniu mikrokontrolerów w przypadku wykrycia nieprawidłowego stanu lub zablokowania procesora w pętli. Dodatkową ochronę zapewnia też ogranicznik nadprądowy (OCL). Oba układy scalone są produkowane z myślą o niskim poborze energii w technologii Toshiba BiCD.

W układzie TB9021FNG jest osiągany prąd czuwania 30 µA (typowo). Wbudowany jest także tranzystor wyjściowy o wydajności prądowej 0,2 A, który pozwala na zmniejszenie wymaganej liczby zewnętrznych układów scalonych i uproszczenie systemu. Układ TB9021FNG zapewnia wykrywanie temperatury oraz jest odporny na odwrócenie połączenia zasilania (Vcc) i uziemienia (GND).

W połączeniu z zewnętrznym tranzystorem mocy możliwy jest prąd wyjściowy 1 A i wyższy, dzięki czemu układ TB9005FNG doskonale nadaje się do zastosowania w motoryzacji, gdzie jest wymagana wysoka wartość tego parametru. Układ TB9005FNG pozwala na uzyskanie prądu czuwania 90 µA (typowo) i ma wbudowany ogranicznik prądowy regulowany zewnętrznym rezystorem.

Oba urządzenia właśnie weszły do masowej produkcji.

O autorze