Tryb FLP (Fitness Low Power) w modułach GPS L70 firmy Quectel

Moduł GPS L70 już we wcześniejszej wersji cechował się niskim poborem prądu, na poziomie 12 mA w trybie śledzenia pozycji. Nowy tryb FLP (Fitness Low Power) przeznaczony jest do pracy w trybie typowym dla zastosowań w sporcie – tj. podczas marszu lub biegu i pozwala na obniżenie poboru prądu do około 5 mA. Dzięki przewidywalnym pozycjom człowieka przy takim sposobie przemieszczania, możliwe jest zmniejszenie czułości działania układu GPS, bez znaczącego pogorszenia dokładności zapisywanych pozycji. Co więcej, tego typu sport często uprawia się na otwartych przestrzeniach, co dodatkowo ułatwia odbieranie sygnałów z satelitów, nawet przy mniejszym wewnętrznym wzmacnianiu sygnałów. Priorytetem urządzenia wciąż pozostaje dokładny odczyt pozycji, więc tryb FLP zostanie automatycznie wyłączony jeśli nastąpi pogorszenie jakości sygnału uniemożliwiające dalsze oszczędzanie energii.

W związku z udostępnieniem nowego trybu pracy dodano także komendę pozwalającą na jego uruchomienie. Całkowite przejście w tryb FLP następuje po co najmniej 5 minutach od jej wysłania do modułu.

Oprócz energooszczędności moduł L70 cechuje się także dużą dokładnością pomiaru pozycji (poniżej 2,5 m) i prędkości (poniżej 0,1 m/s). Czas nawiązania połączenia z satelitami nie przekracza 30 s, a po chwilowej utracie łączności lub zasilania może być znacząco krótszy (tzw. Hot Start lub Warm Start), nawet poniżej 1 s. Pozycję można mierzyć w temperaturze od -40oC do 85oC i przy wysokości do 18 km. Zaletą są także małe gabaryty modułu: 10,1 x 9,7 x 2,5 mm i zaledwie 0,6 g wagi.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze