STM32NUCLEO + mbed.org = pierwsze aplikacje na STM32

W rezultacie powinna załadować się strona z informacją o pomyślnym dodaniu platformy (rysunek poniżej)…

 

…po czym można przejść do okna projektu (rysunek 8).

 

W przypadku drugiego sposobu należy kliknąć ikonkę w prawym górnym rogu okna projektu i w okienku Select a Platform wcisnąć przycisk Add Platform (rysunek poniżej). Na stronie, jaka się załaduje, znajdujemy interesujący nas zestaw, wybieramy go oraz klikamy Add to your mbed Compiler (jeśli zestaw został już dodany to w tym miejscu można go usunąć z listy przyciskiem Remove).

Aby utworzyć nowy projekt należy kliknąć PPM na głównym katalogu My Programs w sekcji Program Workspace i wybrać New Program… (rysunek poniżej).

 

W otwartym okienku Create New Program wybieramy platformę ST Nucleo F334R8, szablon Empty Program i wprowadzamy nazwę projektu, np. Nucleo-F334R8_Template (rysunek poniżej).

 

W tym miejscu można wybrać jeden z dostępnych szablonów i zapoznać się z przykładowymi projektami, ilustrującymi pracę z różnego rodzaju peryferiami zestawu oraz mikrokontrolera (rysunek poniżej).

 

Do pobrania

O autorze