CMX994A/E – nowe układy odbiorcze CML Microcircuits

Angielska firma CML Microcircuits zaprezentowała dwa nowe układy CMX994A i E. Są one następcami popularnego CMX994, wzbogaconymi jednak o technologię PowerTrade, umożliwiającą dostosowywanie parametrów demodulatora do aktualnych potrzeb.

Układy służą do odbierania i demodulacji sygnałów radiowych i znajdą zastosowanie w tzw. radiach programowalnych (ang. SDR od Software Defined Radios), czyli w układach nadawczo-odbiorczych zrealizowanych przy pomocy silnie zintegrowanych systemów cyfrowych sterowanych programem wykonywanym przez procesor.

Rodzina układów CMX994 posiada wbudowany demodulator I/Q i może posłużyć do dowolnej kwadraturowej modulacji sygnału, np. FSK (Frequency Shift Keying), GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) czy QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Częstotliwość pracy demodulatora I/Q zawiera się w przedziale od 100 MHz do 1000 MHz, zwiększono więc górną granicę zakresu względem CMX994 o 60 MHz.

Główna różnica pomiędzy układami w wersji A i E to ich przeznaczenie. CMX994A pozwala uzyskać niższy pobór prądu, dzięki trybowi pracy wyłączającemu wewnętrzny oscylator lub jeden z kanałów demodulatora. CMX994E natomiast pozwala na włączenie trybu pracy polepszającego jakość przetwarzania sygnału wejściowego kosztem zwiększonego poboru prądu. Dodatkowe tryby pracy stanowią część nowej technologii PowerTrade firmy CML, która służy dynamicznemu dostosowywaniu  parametrów przetwarzania sygnałów radiowych aby osiągnąć założone cele: mniejsze zużycie energii lub lepszą jakość odbioru. W ten sposób producent układów w nowatorski sposób podszedł do odwiecznego problemu elektroników, próbujących znaleźć optymalny punkt pracy układów nadawczo-odbiorczych, stanowiący kompromis pomiędzy zużyciem energii a zasięgiem.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze