TrueSTUDIO C++ – darmowa wersja oprogramowania IDE firmy Atollic

Atollic® ogłosił wydanie na rynek nowej wersji TrueSTUDIO Lite – całkowicie darmowego, bez ograniczeń dla wielkości kodu, w pełni komercyjnego narzędzia IDE. Wersja ta daje środowisku deweloperskiemu ARM wysokiej jakości narzędzie, na jakim można oprzeć standaryzację procesu projektowania. Narzędzie to można pobrać oraz używać za darmo bez konieczności rejestracji.

W dużej mierze bolączką środowiska, jeśli chodzi o narzędzia IDE, jest jego fragmentacja ze względu na znaczącą ilość bardzo podobnych narzędzi deweloperskich. Wszystkie oferują podstawową funkcjonalność (edycja, kompilacja, debugging), lecz z punktu widzenia użytkownika współdziałają ze sobą gorzej niż zintegrowane narzędzia profesjonalne. Inne często mogą obsługiwać tylko jeden rodzaj chipów, co ma wpływ na brak uniwersalnego wsparcia. Brak standaryzacji często prowadzi do nieefektywnego zwielokrotnienia wysiłków na etapie programowania, problemów z przenoszeniem projektu między programami, czy też zwiększenie kosztów dla dostawców oprogramowania middleware i wsparcia technicznego.

Po raz pierwszy środowisko deweloperskie ARMa będzie miało możliwość standaryzacji w oparciu o kompletnie darmowe narzędzie IDE, bez ograniczeń dla wielkości kodu czy też wsparcia tylko dla jednego rodzaju mikrokontrolerów. TrueSTUDIO Lite oparte jest na standardowych platformach Eclipse/GCC/GDB, ale wzbogacone jest o funkcjonalność narzędzi komercyjnych dających szerokie wsparcie dla mikrokontrolerów ARM, co w konsekwencji przekłada się na wysokiej jakości, stabilne środowisko deweloperskie.

Atollic wprowadza również model subskrypcji „Software as a Service”, co w znacznym stopniu obniża finansową barierę wejścia dla użytkowników, którzy chcą skorzystać z profesjonalnej wersji. Ustandaryzowana wersja wpłynie korzystnie nie tylko na deweloperów ale na całe środowisko programistyczne. Posiadając jedno narzędzie deweloperskie dostawcy mikrokontrolerów nie będą musieli poświęcać swoich środków na tworzenie własnego narzędzia wyposażonego w bardzo podobną funkcjonalność, jak wiele dostępnych już na rynku, a dostawcy oprogramowania middleware będą w stanie obniżyć koszty adaptacji i wsparcia technicznego.

W połączeniu z wprowadzeniem darmowego TrueSTUDIO Lite, Atollic wprowadza również przystępną formę przejścia na wersję TrueSTUDIO Pro. TrueSTUDIO Pro jest to flagowy produkt firmy zawierający: statyczną analizę kodu, zaawansowane możliwości śledzenia i debugowania kodu, śledzenie zdarzeń, zmiennych i instrukcji, diagnostykę błędów oraz wsparcie debugowania w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego RTOS. Wersja Pro posiada również pełne wsparcie techniczne. Deweloperzy będą mogli teraz w każdej chwili przenieść się z wersji Lite na Pro, korzystając z modelu subskrypcyjnego.

Atolic TrueSTUDIO Lite może zostać pobrany za darmo ze strony www.atollic.com. Ceny TrueSTUDIO Pro rozpoczynają się od 49 EUR / 59 USD za miesiąc przy 12-miesięcznym przedpłaconym wypożyczeniu.

O autorze