NIDays 2015

NIDays to największa oraz najbardziej prestiżowa konferencja organizowana w Polsce przez National Instruments. W czasie spotkania użytkownicy technologii NI, inżynierowie, integratorzy systemów oraz menedżerowie wymieniają się wiedzą, doświadczeniami, wnioskami oraz osiągnięciami z ostatniego roku.

Charakter wydarzenia jest utrzymywany w jednakowej formie od wielu lat. Konferencja rozpoczyna się prezentacją z wyraźnie zaznaczonym motywem głównym, podczas której przedstawiane są najnowsze technologie oraz trendy na rynku testowo-pomiarowym. Przykłady przedstawionych w tym roku rozwiązań NI to między innymi WTS (Wireless Test System) – system do zautomatyzowanych testów urządzeń komunikacji bezprzewodowej, w tym testów WLAN (802.11ac oraz wcześniejszych generacji), LTE-A (i wcześniejsze) oraz GNSS; wbudowany kontroler FlexRIO do przetwarzania sygnałów wymagających olbrzymiej mocy obliczeniowej; najnowsza wersja środowiska LabVIEW ze wsparciem dla akwizycji danych poprzez port USB 3.0 oraz czterordzeniowe kontrolery przemysłowe z otwartym firmwarem – dla krótszych czasów reakcji oraz wyrafinowanych implementacji systemów kontrolno-pomiarowych.

W trakcie pracy nad organizacją wydarzenia, NI ogłosiło konkurs na najlepszy artykuł techniczny, w którym użytkownicy rozwiązań NI mogli nadsyłać dokumenty opisujące ich systemy bądź wyniki prac badawczych. Następnie, wybrane z regionu zgłoszenia mogły być przedstawione przez ich twórców podczas samej konferencji – widownia miała zatem okazję do poznania zastosowań narzędzi NI w rzeczywistych rozwiązaniach. Harmonogram wydarzenia wypełniony był około trzydziestoma prelekcjami; dodatkowo, uczestnicy NIDays mogli w wolnym czasie poruszyć problematykę własnych projektów poprzez zadanie pytań Panelowi Ekspertów bądź zwykłą przechadzkę po obszarze wystawowym. Wydarzenie zebrało w tym roku około 30 wystawców reprezentujących różne branże przemysłu – w tym motoryzację, energetykę, przemysł ciężki, elektronikę użytkową oraz instytuty zaangażowane w projekty badawcze.

Jedną z wyjątkowych cech konferencji NIDays jest możliwość weryfikacji działania rozwiązań NI w praktyce. Podczas tegorocznej sesji warsztatowej inżynierowie mogli spróbować swych sił przy praktycznej implementacji systemów akwizycji danych, wbudowanych rozwiązań sterowania i nadzorowania oraz przy narzędziach związanych z radiem definiowanym programowo.

Każdy uczestnik NIDays miał również szansę na sprawdzenie swojej wiedzy o środowisku LabVIEW podczas jednogodzinnego egzaminu CLAD – (Certified LabVIEW Associate Developer – pierwszy stopień certyfikacji potwierdzający umiejętność programowania w LabVIEW). Dla wszystkich tych, którzy jednak posiadają powyższy certyfikat, zaoferowano udział w technicznych zajęciach przedstawiających typowe architektury programistyczne oraz wyzwania, przed którymi mogą stanąć podczas drugiego stopnia certyfikacji (Certified LabVIEW Developer – CLD). Zajęcia te okazują się być bardzo popularne wśród uczestników konferencji, co dalej potwierdza, iż LabVIEW jest de facto standardem dla zastosowań testowo-pomiarowych.

Dzięki temu, że NIDays jest miejscem spotkania setek inżynierów i naukowców z różnych dziedzin przemysłu, wierzymy, że wydarzenie to cechuje się niespotykaną nigdzie indziej atmosferą nieustannego rozwoju, inspiracji i dzielenia się wiedzą techniczną. Zachęcamy wszystkich inżynierów do udziału w przyszłorocznej konferencji NIDays!

O autorze