Rynek IoT wzrośnie niemal dwukrotnie do 2019

Sprzedaż układów scalonych dla Internetu Przedmiotów (IoT) osiągnie szacowany wzrost na poziomie 15,9% w skali roku (CAGR) przez następne 4 lata. Najszybszy wzrost będzie dotyczył mikrokontrolerów i rozwiązań typu system-on-chip (SoC).

Według najnowszego raportu na rok 2016 opracowanego przez IC Insights, nazwanego „Market Drivers”,  między 2015 a 2019 rokiem obroty na rynku systemów mających związek z Internetem Przedmiotów niemal się podwoją, osiągając poziom 124,5 mld USD w ostatnim roku dekady. W tym samym okresie liczba nowych urządzeń podłączonych do Internetu Przedmiotów wzrośnie z około 1,7 miliarda w roku 2015 do 3,1 miliarda w roku 2019 (wykres 1). Dane są oparte na prognozie zawartej w nowym 450-stronicowym raporcie, który bada największe istniejące i nadchodzące obszary zastosowań końcowych napędzające popyt na układy elektroniczne.

 

 

Nowy raport IC Market Drives pokazuje, że w roku 2020 na świecie będzie istnieć około 30,0 miliardów połączeń internetowych, z czego 85% przypadnie na „przedmioty” podłączone do sieci. Do tej kategorii zaliczają się różnego rodzaju systemy komercyjne, przemysłowe i użytkowe, czujniki rozproszone, pojazdy i inne podłączone urządzenia. Pozostałe 15% przypada na urządzenia elektroniczne służące ludziom do komunikacji, pobierania i odbioru strumieni danych, a także wyszukiwania informacji w sieci. Proporcje odwrócą się w stosunku do roku 2000, w którym to 85% spośród 488 milionów połączeń internetowych pozwalały ludzkim użytkownikom na dostęp do stron www, a pozostałe 15% obsługiwało systemy wbudowane oraz zdalne systemy czujnikowe, pomiarowe i kontrolne, jak również komunikację między maszynami.

Silny, dwucyfrowy wzrost rynku Internetu Przedmiotów sprawi, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla układów scalonych w zastosowaniach IoT wyniesie 15.9% w okresie 2015-2019. Według nowego raportu w ostatnim roku tego okresu wartość rynku wyniesie 19,4 miliarda USD (patrz tabela poniżej).  Zastosowania IoT napędzą również sprzedaż w sektorze optoelektroniki, czujników i układów wykonawczych, a także dyskretnych elementów półprzewodnikowych. Ich oczekiwany wskaźnik CAGR wyniesie 26,0% w latach 2015-2019, osiągając wartość 11,6 mld USD. Nowy raport IC Market Drivers pokazuje, że wzrost sprzedaży mikrokontrolerów i rozwiązań typu system-on-chip przebije wzrost układów scalonych, uzyskując wartość CAGR 22,3% w kolejnych czterech latach. Dla pamięci wartość ta wyniesie 19,8%, dla układów specjalizowanych – 16,4%, a dla scalonych układów analogowych – 12,7%.

 

 

Prognoza na okres 2014-2019 zawarta w raporcie IC Market Drives przewiduje, że urządzenia ubieralne będą najszybciej rosnącym obszarem zastosowań IoT – wskaźnik CAGR dla tego segmentu wyniesie 59,0%. Jest to spowodowane skokiem o 440% w roku 2015 z powodu inteligentnych zegarków Apple wprowadzonych w drugim kwartale tego roku. Oczekiwana wartość sprzedawanych urządzeń ubieralnych z obsługą IoT wyniesie 15,2 miliarda USD w 2019. W 2014 roku było to 1,5 mld, a w 2015 – 8,1 mld.

W tym samym czasie pojazdy łączące się z siecią (samochody pasażerskie i małe ciężarówki) będą drugim najszybciej rosnącym segmentem rynku IoT. Wskaźnik CAGR wyniesie 31,5% w okresie 2014-2019, a wartość rynku osiągnie 5,3 mld USD pod koniec dekady.

 

Szczegóły raportu IC Market Drivers 2016

IC Market Drivers 2016 to badanie największych istniejących i rozwijających się obszarów zastosowań końcowych, które wpływają na popyt na układy scalone. Badanie uwzględnia istniejące systemy wykorzystujące układy scalone oraz potencjalne nowe zastosowania, które mogą zwiększyć zapotrzebowanie na układy scalone.

Raport IC Market Drivers został opublikowany w listopadzie tego roku i składa się z dwóch części. Część pierwsza przedstawia szczegółowe prognozy dla przemysłu w podziale na rodzaje systemów, regiony i typy układów scalonych do roku 2019. W części 2. raportu zostały zbadane i ocenione najważniejsze istniejące i nadchodzące zastosowania końcowe, które wpłyną na sprzedaż układów scalonych do roku 2019.  Przykładowe zastosowania obejmują Internet Przedmiotów, motoryzację, smartfony, komputery osobiste / przenośne (w  tym tablety), obrazowanie cyfrowe. Na liście znajdują się też zastosowania, które warto śledzić ze względu na duży potencjał, jaki mogą stanowić dla dostawców układów scalonych pod koniec dekady. Raport IC Market Drivers 2016 jest dostępny w cenie 3490 USD dla użytkowników indywidualnych, natomiast licencja dla wielu użytkowników w ramach firmy kosztuje 6590 USD.

O autorze