[WEBINARIUM] Sterowanie PID w pakiecie MATLAB & Simulink

Firma Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k., Dystrybutor oprogramowania firmy The MathWorks, Inc. w Polsce, zaprasza do udziału w webinarium na żywo, w którym przedstawione zostaną wskazówki dla projektantów systemów sterowania wykorzystujących regulatory PID.

Webinarium rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Następnie zaprezentowane zostaną proste przykłady doboru regulatora PID z wykorzystaniem skryptów MATLABa i funkcji pochodzących z Control System Toolbox. Głównym przykładem będzie dobór odpowiednich parametrów regulatora dla zidentyfikowanego modelu silnika. Prowadzący webinarium Rafał Wędrychowicz pokaże możliwości automatycznego strojenia i estymacji parametrów za pomocą graficznych narzędzi pochodzących z Simulink Control Design. Poruszone będą także zagadnienia związane z implementacją wyjściowej saturacji i zabezpieczenia anti-windup.

Webinarium odbedzie się 24 lutego o godz. 10:00.

Wymagana jest rejestracja.

Więcej informacji: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. – Dystrybutor oprogramowania firmy The MathWorks, Inc. w Polsce, 30-011 Kraków, ul. Oboźna 11/43, tel.: +48 12 6304964, fax: +48 12 6321780, www.ont.com.pl

                        

O autorze