Renesas Synergy – zintegrowana platforma sprzętowo-programowa dla aplikacji IoT

Firma Renesas jest największym na rynku dostawcą mikrokontrolerów, z gigantycznym udziałem w światowym rynku, który wynosi ponad 28%. Ze względu na specyfikę strategii rynkowej, firma nie była dotychczas specjalnie znana w naszym kraju, a produkowane przez Renesas mikrokontrolery podbijały serca dużych producentów przemysłowych. Ponieważ – jak twierdził Heraklit z Efezu – „jedyną stałą rzeczą są zmiany”, nadszedł także czas na zmiany w sposobach działania firmy Renesas, których charakter bez przesady można nazwać rewolucyjnymi.

 

 

Hasło pod którym firma Renesas przeprowadza rewolucję to „Synergy”. Po raz pierwszy w naszym portalu pisaliśmy o tym pomyśle w połowie 2015 roku, teraz – kilkanaście dni po światowej premierze, przedstawiamy komplet informacji niezbędnych do samodzielnego wkroczenia w corteksowy świat firmy Renesas.

 

Renesas Synergy to nazwa zintegrowanej platformy programowo-sprzętowej, w skład której już teraz wchodzą elementy tworzące kompletne, przejrzyste i wygodne w użyciu środowisko pracy dla programistów. Producent w ramach programowej części platformy Synergy dostarcza system operacyjny czasu rzeczywistego ThreadX RTOS, stos komunikacyjny Ethernet NetX oraz NetX Duo IPv4/IPv6 TCP/IP z obsługą protokołów DNS, AutoIP, DHCP, FTP HTTP, SMTP, POP2, PPP, UDP, stos USBX z obsługą urządzeń host/device/OTG, 12-/16-/32-bitowy system plików (zgodny z exFAT), a także narzędzia do budowy graficznych interfejsów użytkownika GUIX. Ponieważ Synergy jest platformą adresowaną także do aplikacji IoT, producent zadbał o jej wyposażenie w biblioteki kryptograficzne obsługujące protokoły symetryczne i asymetryczne, generatory kluczy oraz algorytmy hashowania obrabianych danych.

 

Schemat blokowy ilustrujący budowę środowiska Synergy pokazano na rysunku 1. Wprowadzenie go na rynek jest pierwszym rewolucyjnym krokiem firmy Renesas, drugim – nie mniej ważnym – jest wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowych rodzin mikrokontrolerów, które wyposażono w rdzenie Cortex-M. Dotychczas firma Renesas konserwatywnie budowała ofertę swoich mikrokontrolerów, bazując wyłącznie na własnych rdzeniach i własnych blokach peryferyjnych, co było od strony technicznej usprawiedliwione ich przemyślaną i przejrzystą budową, a także wysoką wydajnością CPU przy jednocześnie niewielkim poborze mocy.

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy pokazujący strukturę platformy Renesas Synergy

 

O autorze