Renesas Electronics ulepsza bezpieczeństwo sieciowych urządzeń IoT

Platforma Renesas Synergy prezentuje rozwiązanie dla dostawców OEM. Pozwala ono zabezpieczyć sprzęt oraz oprogramowanie w czasie całego cyklu życia – od etapu produkcji do wdrożenia, a także w okresie pracy urządzenia.

Firma Renesas Electronics – dostawca zaawansowanych rozwiązań półprzewodnikowych – ogłosiła rozpoczęcie – w ramach platformy Renesas Synergy – programu beta, który zapewni podwyższone standardy bezpieczeństwa dostawcom produktów OEM dla Internetu Przedmiotów (IoT). Zarządzanie urządzeniem w całym czasie jego życia (DLM) w ramach platformy Synergy oparte jest na bezpiecznych mikrokontrolerach Synergy oraz towarzyszącym im oprogramowaniu i narzędziach. Pozwalają one dostawcom OEM lepiej zabezpieczyć własność intelektualną, jaką stanowią programy, przed kradzieżą i kopiowaniem na etapie produkcji oraz zapobiec podrabianiu produktów. Inną korzyścią jest zapewnienie, że aktualizacje oprogramowania zdalnie instalowane w już pracujących produktach z mikrokontrolerami Synergy są autoryzowane. Bezpieczne zarządzanie cyklem życia jest podstawą zachowania integralności gotowych produktów.

Bezpieczeństwo stanowi zasadniczy problem, przed jakim stają dostawcy sieciowych urządzeń IoT. Ryzyko obejmuje uszkodzenie produktu, przejęcie systemu, podsłuchiwanie i kopiowanie produktu. Nieprawidłowo zabezpieczone urządzenia IoT nie tylko powodują ryzyko wycieku prywatnych informacji do nieuprawnionych osób, ale też są narażone na atak powodujący wyłączenie lub uszkodzenie kluczowej infrastruktury przemysłowej. Z powodu szybkiej ewolucji zagrożeń mechanizmy ochrony przed atakami mogą się zdezaktualizować przed dostarczeniem gotowego produktu. Oznacza to, że gotowy produkt otrzymany przez klienta powinien być aktualizowany pod względem zabezpieczeń w czasie pracy urządzenia. Dostawcy OEM są również zaniepokojeni działalnością konkurencji, która może uzyskać nieautoryzowany dostęp do oprogramowanie i innej własności intelektualnej zawartej w urządzeniach OEM. Następnie własność ta mogłaby zostać powielona i wykorzystana w innych urządzeniach bez autoryzacji dostawcy.

Rozwiązanie DLM dla platformy Synergy będzie zawierało kilka składników i funkcji chroniących sieciowe urządzenia IoT oparte na platformie Synergy:
–   Mikrokontrolery Synergy Security – zaprogramowane mikrokontrolery firmy Renesas z unikalnym certyfikatem bazowym dla każdego układu.
–   Aktualizacja pakietu oprogramowania Synergy (SSP) – sterowniki, interfejs aplikacji (API) i oprogramowanie pośrednie autorstwa Renesas zapewniające bezpieczeństwo mikrokontrolerów Synergy na poziomie układu.
–   Narzędzia Renesas  do zarządzania, wdrażania i programowania zaszyfrowanych plików oprogramowania Synergy Security w dwóch scenariuszach:
?    Środowisko produkcji końcowego urządzenia, obejmujące również opcje zabezpieczenia i ograniczenia liczby mikrokontrolerów, które mogą być zaprogramowane.
?    Zdalna aktualizacja oprogramowania produktów w okresie pracy
–   Zestaw projektowy zawierający mikrokontroler Synergy Security, które pozwala symulować i przetestować proces zabezpieczonej produkcji i zdalnej aktualizacji.

Wymienione elementy i cechy rozwiązania DLM dla platformy Synergy dają dostawcom OEM możliwość wyboru spośród znacznie większej grupy producentów, ponieważ własność intelektualna OEM jest chroniona podczas całego procesu dystrybucji i programowania pamięci Flash. Oferowana dostawcom możliwość ograniczenia i monitorowania liczby mikrokontrolerów Synergy zaprogramowanych przez producenta jest potężnym mechanizmem, który zapobiega kopiowaniu produktów i nieautoryzowanej nadprodukcji. Dzięki spójnym rozwiązaniom DLM platformy Synergy na etapie produkcji i wdrażania dostawcy OEM mogą maksymalnie wykorzystać posiadaną technologię i zasoby.

Zarządzanie produktem podczas całego cyklu życia to dla dostawców OEM szansa zachowania bezpieczeństwa i integralności swych urządzeń od etapu produkcji, poprzez dostawy do wdrożenia, a w końcu również zakończenia produkcji. Dostawcy OEM są narażeni na kradzież ich produktu, a to z kolei przekłada się na spadek przychodów, wartości akcji, a także reputacji w przypadku, gdy ich produkt zostanie skopiowany. Utrzymanie bezpieczeństwa urządzeń IoT jest trudne, ponieważ technologie stosowane do atakowania systemów wciąż ewoluują, także długo po zakończeniu dostaw produktu.

Rozwiązanie DLM w ramach platformy Synergy ma pomóc zabezpieczyć ich wartość intelektualną, także podczas pracy urządzeń w terenie.

Rozwiązanie DLM dla platformy Synergy będzie dostępne w postaci wersji beta dla wybranych klientów od kwietnia 2016 roku. Ta próbka technologii pozwoli im ocenić przydatność systemu DLM dla ich potrzeb. Renesas planuje wprowadzić pierwszą serię bezpiecznych mikrokontrolerów Synergy wraz ze wszystkimi innymi elementami związanymi z DLM Synergy jako standardowe produkty w 1. kwartale 2017 roku.

Firmy zainteresowane udziałem w programie beta mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Renesas.

Więcej informacji o platformie Renesas Synergy można znaleźć na stronie http://www.renesassynergy.eu.

O autorze