[Altera FPGA MAX10] Elementarz MAXimatora – jak zacząć: sprzęt, oprogramowanie, pierwszy projekt

Rys. 3. Będziemy używać bezpłatną wersję Quartusa Prime – Lite Edition

 

Zaczynamy od pobrania programu Quartus Prime Lite, co wymaga wejścia na stronę www.altera.com i wybranie na niej opcji Downloads (rysunek 2). W kolejnym oknie (rysunek 3) wybieramy najnowszą dostępną wersję Lite oprogramowania (w chwili pisania artykułu była to wersja 15.1 – rysunek 4), następnie konfigurujemy listę pobrań jak pokazano na rysunku 5 – nie ma konieczności pobierania relatywnie dużych plików z narzędziami i bibliotekami do syntezy logicznej dla układów innych niż MAX10. Niezbędny dla nas jest pakiet Quartus Prime, przydatny będzie także symulator ModelSIM Altera Edition.

 

Rys. 4. Wybieramy najnowszą dostępną wersję pakietu w wersji Lite

 

Rys. 5. Zalecany zestaw programów do ściągnięcia

O autorze