Infineon uruchamia pilotażowy projekt IoSense

Firma Infineon rozpoczęła ważny projekt pilotażowy dla czujników i systemów czujnikowych. Projekt o nazwie IoSense („Internet of Sensors”) jest realizowany w siedzibie firmy w Dreźnie. Internet Przedmiotów (IoT) będzie musiał zawierać dużą liczbę czujników, aby stanowić użyteczne rozwiązanie. Zatem tania produkcja systemów czujnikowych jest kluczową kwestią, która umożliwi przedmiotom i systemom rejestrację oraz przetwarzanie danych o stanie świata fizycznego.

IoSense umożliwi firmie Infineon dalszy rozwój w obszarze technologii czujników. Rozwiązania czujnikowe dla samochodów oferowane przez Infineon mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Czujniki są ponadto masowo wykorzystywane w smartfonach i urządzeniach codziennego użytku.

IoSense jest częścią europejskiego programu ECSEL. Jego celem jest wsparcie rozwoju mikroelektroniki na obszarze Niemiec i całej Europy poprzez produkcję bardziej funkcjonalnych czujników przeznaczonych do praktycznych zastosowań, a także obniżenie kosztów samych czujników oraz systemów czujnikowych. Przez 3 lata 33 partnerów z 6 krajów będzie prowadziło badania rozwojowe obejmujące cały tok produkcji. Budżet projektu wynosi 65 milionów euro, a całość jest koordynowana przez Infineon. Unia Europejska zasili firmy venture związane z ECSEL kwotą 14,7 mln euro. Land Saksonii oraz niemieckie Ministerstwo Edukacji i Rozwoju (BMBF) łącznie przeznaczą na projekt dodatkowe 5,2 miliona euro.

Istotną projektu IoSense jest organizacja podmiotów o uzupełniających się kompetencjach: od projektowania nowych technologii czujników, przez metody konkurencyjnej produkcji ilości hurtowych, do opracowania nowych zastosowań.

Pod kierownictwem firmy Infineon Technologies rozpocznie się też wkrótce drugi europejski projekt badawczy. Oficjalna uroczystość otwarcie projektu Semi40 odbędzie się w Villach w Austrii w dniu 31 maja 2016 roku. Celem jego jest rozwój produkcji układów półprzewodnikowych zgodnie z wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej. Uruchomienie wymienionych projektów podkreśla zaangażowanie firmy Infineon w rozwój produkcji półprzewodników w Europie.

O autorze