LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
IoT

Wielopasmowy bezprzewodowy SoC dla IoT

multiband-wireless-gecko-press-image

Firma Silicon Labs rozszerzyła swą ofertę bezprzewodowych rozwązań Gecko o pierwszy na rynku wielopasmowy układ typu SoC (system-on-chip) obsługujący wiele protokołów. Nowe bezprzewodowe układy Gecko są przeznaczone dla Internetu Przedmiotów (IoT). Dzięki nim projektanci mogą użyć tego samego układu do pracy na częstotliwości 2,4 GHz i w wielu pasmach sub-GHz. Pozwala to tworzyć prostsze systemy współpracujących urządzeń, obniżyć koszt oraz przyspieszyć wprowadzenie produktów na rynek. Wielopasmowe układy bezprzewodowe SoC Gecko są przeznaczone do produktów z łącznością IoT mających zastosowanie w automatyce budynkowej i mieszkaniowej, inteligentnych miernikach, systemach bezpieczeństwa, monitorowaniu pacjentów i sportowców, systemach oświetlenia, elektronicznych etykietach i śledzeniu towarów.

Wielopasmowe bezprzewodowe układy SoC Gecko mogą obsługiwać zarówno standardowe i autorskie protokoły pracujące w paśmie 2,4 GHz, które umożliwiają komunikację w bliskim zasięgu, jak też autorskie protokoły pasma sub-GHz przeznaczone do transmisji na większe odległości. Dzięki nim pojedyncze urządzenie może realizować połączenia w różnych scenariuszach w zależności od oprogramowania wgranego do układu SoC. Ta elastyczna architektura pozwala projektantom za pomocą jednego zestawu narzędzi programistycznych obsłużyć standardowe protokoły, takie jak ZigBee, Thread i Bluetooth Low Energy (LE), jak również autorskie rozwiązania. Bezprzewodowe układy SoC Gecko zapewniają urządzeniom kompatybilność z połączonymi urządzeniami przyszłych generacji. Kombinacja protokołów takich jak Bluetooth pozwala zainstalować i skonfigurować urządzenia za pomocą smartfonu lub tabletu, natomiast protokoły pasma sub-GHz umożliwiają komunikację na dalekie dystanse z wykorzystaniem sieci w topologii gwiazdy.

Nowa oferta wielopasmowych układów bezprzewodowych obsługujących wiele protokołów obejmuje trzy rodziny SoC Gecko. Zostały one zoptymalizowane pod kątem rzeczywistych zastosowań i najbardziej popularnych protokołów bezprzewodowych.

  • Rodzina Mighty Gecko – obsługuje łączność ZigBee, Thread i Bluetooth w paśmie 2,4 GHz i autorskie protokoły zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i sub-GHz.
  • Rodzina Blue Gecko – obsługuje łączność Bluetooth LE w paśmie 2,4 GHz i autorskie protokoły zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i sub-GHz.
  • Rodzina Flex Gecko – obsługuje autorskie protokoły bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz oraz sub-GHz.

Rynek Internetu Przedmiotów jest bardzo dynamiczny, liczba połączonych urządzeń gwałtownie rośnie. Pojawiają się nowe zastosowania wraz z towarzyszącymi im protokołami i pasmami częstotliwości. Wielopasmowe układy bezprzewodowe Soc Gecko obsługujące wiele protokołów odpowiadają na wymagania szybko zmieniającego się rynku IoT. Układy zapewniają projektantom swobodę wyboru odpowiedniego standardu lub autorskiego rozwiązania łączności bezprzewodowej oraz pasma częstotliwości najbardziej odpowiedniego dla danego urządzenia.

Informacje o cenach i dostępności układów z oferty Silicon Labs Wireless Gecko są dostępne na stronie produktów www.silabs.com/wirelessgecko.

Autor: Silicon Labs