Antenna Magus w wersji 2016 już dostępny

Spec-chooser-2

Firma MAGUS Pty. (Stellenbosch, South Africa) i firma CST – Computer Simulation Technology AG (Darmstadt, Germany) poinformowały o wprowadzeniu na rynek oprogramowania Antenna Magus 2016. Jest to kolejna już wersja narzędzia typu „rapid prototyping” do szybkiego projektowania anten, które pomaga inżynierom realizować szybko i skutecznie projekty anten pod zadaną aplikację i specyfikację techniczną.

Głównym celem nowej wersji jest usprawnienie i przyspieszenie procesu projektowania oraz poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji dot. konstrukcji i własności różnych rodzajów anten. Dzięki temu inżynierowie uzyskują narzędzie pozwalające już na wczesnym etapie procesu projektowania porówywnać wiele alternatywnych projektów anten i wybrać jeden optymalny. Ogranicza to czas i nakład pracy potrzebny do realizacji pełnego cyklu projektowego.

Bazując na funkcjach Smart Design i Specifications wprowadzonych w wersji 5, Antenna Magus 2016 udostępnia proces projektowania w oparciu o tzw. „specyfikacje aplikacyjne”. Użytkownik wybiera predefiniowany wzór specyfikacji technicznej zgodny z zastosowaniem anteny (np. „satcoms” lub „mobile communication”), zgodny z daną branżą (np. „aerospace” lub „nautical”) oraz  wybiera zakres częstotliwości (np. „ISM” lub „radar bands”) ew. inne parametry. Można też wprowadzić „od zera” własną specyfikację pod swoją unikalną aplikację. Następnie Antenna Magus sugeruje pewną liczbę projektów anten, które pasują do zadanej specyfikacji technicznej. Gdy specyfikacja jest poprawiana lub dostosowywana, projekty proponowane po selekcji, spełniające wymagania specyfikacji, są automatycznie uaktualniane.

Twórcy Antenna Magus zadbali o to, by nowe, ulepszone konstrukcje anten, które są regularnie publikowane w literaturze, były dołączane do nowych wydań programu. Antenna Magus 2016 wprowadza narzędzie Suggestion, dające użytkownikom bezpośredni kontakt z programistami firmy Magus i pozwalające przesłać żądanie dołączenia do istniejącej biblioteki nowego typu anteny lub nowej funkcji.

Antena Magus 2016 to inteligentne narzędzie do projektowania anten zapewniające projektantom anten i analitykom systemów antenowych wysoką efektywność pracy w warunkach dużej zmienności wymagań dzięki takim cechom, jak:

  • procedura Specification Workflow pozwalająca przejść od aplikacji przez specyfikację techniczną do końcowego projektu anteny,
  • biblioteka ponad 300 typów predefiniowanych anten,
  • narzędzie do projektowania przejść pomiędzy różnymi typami linii RF,
  • nowa biblioteka złącz koncentrycznych RF,
  • nowa funkcja porównywania projektów,
  • nowy, ulepszony interfejs użytkownika,
  • możliwość eksportu parametrycznego modelu anteny z Antena Magus do CST STUDIO w celu dalszej analizy lub optymalizacji (wpływ obudowy, sąsiedztwo masztu lub innych anten).

Kontakt do przedstawiciela w Polsce – tel. kom.: 608 353 351, e-mail: jarek.kwiatkowski@cst.com,

O autorze