Adeneo Embedded staje się w nowym graczem na rynku systemów wbudowanych

m2funcu

Adeneo Embedded, firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych i urządzeń przenośnych, zmieniła nazwę na „Witekio”. Nowa marka symbolizuje nową rolę na rynku. Firma wyraża przekonanie, że w przyszłości sukces projektów wbudowanych nie będzie zależał głównie od rozwiązań technicznych, ale od możliwości optymalnej integracji oprogramowania systemu. W segmencie systemów wbudowanych potrzebna jest nowa oferta – zatem Witekio przyjmie rolę integratora oprogramowania systemu.

Witekio zatrudnia ponad 90 inżynierów na 3 kontynentach, ma 15 lat doświadczenia i zapewnia dogłębną znajomość zagadnień technicznych. Dzięki kompletnym kompetencjom w zakresie systemów operacyjnych i oprogramowania, a także systemowemu podejściu, Witekio jest w stanie zaoferować globalne wsparcie, szkolenia i usługi inżynieryjne dla producentów OEM i projektantów ODM. Dzięki temu mogą oni tworzyć zaawansowane rozwiązania programowe dla systemów wbudowanych i połączonych urządzeń.

Obecna sytuacja na rynku systemów wbudowanych jest niestabilna. Trwa migracja w stronę połączonych i współpracujących urządzeń, w których informacje wytwarzane i przesyłane przez systemy wbudowane odgrywają kluczową rolę. Jednocześnie rynek koncentruje się na produktach użytkowych, przez co rosną wymagania użytkowników odnośnie ergonomii, komfortu i szybkości obsługi. Te złożone wymagania mają znaczący wpływ na sposób projektowania i rozwoju urządzeń połączonych. Sukces zależy już nie tyle od rozwiązań technicznych, co optymalnej integracji systemu. To oznacza potrzebę dobrej znajomości zagadnie takich, jak projektowanie architektury, kompatybilność sprzętu i oprogramowania, testy interakcyjne, integrację modułów IP oraz znajomość wielu systemów operacyjnych i technologii. To z kolei rodzi potrzebę usług nowego rodzaju – integratora oprogramowania systemu.

Przemiana Adeneo Embedded – firmy specjalizującej się w oprogramowaniu systemów wbudowanych – w Witekio, integratora oprogramowania systemu, była przygotowywana od kilku lat. Posiadane dotychczas kompetencje zostały rozwinięte i rozszerzone, a testy i sprawdzenie tej koncepcji zostały przeprowadzone poprzez rzeczywiste, złożone projekty. Witekio ma kompletną ekspercką wiedzę na temat oprogramowania wbudowanego i przejawia podejście systemowe – jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić integrację inteligentnego oprogramowania systemu dla dowolnego urządzenia – od warstwy sprzętowej do chmury. Oferuje obsługę w zakresie rozwoju oprogramowania niskopoziomowego (sterowniki, oprogramowanie producenta, BSP), oprogramowania pośredniego i optymalizacji (systemów operacyjnych, łączności i telekomunikacji), a także interfejsów użytkownika i aplikacji (systemów wbudowanych i obejmujących wiele platform oraz innych).

Witekio przeprowadza również integrację modułów IP i technologii firm zewnętrznych na potrzeby specjalnych zastosowań i rynków. Opracowuje też połączenia ze środowiskiem zewnętrznym (sieć, chmury, interfejsy M2M itp.). Witekio zapewnia kompetencje, metodologię i doświadczenie, które pozwalają uzyskać zoptymalizowaną architekturę i całkowitą integrację.

Nową rolę firmy na rynku – integratora oprogramowania systemu – podkreśla zmieniona nazwa firmy: Witekio. Jest to podstawa nowej strategii, która ma pozwolić uprzedzić gwałtowne zmiany na rynku systemów wbudowanych.” – tłumaczy Yannick Chammings, dyrektor generalny Witekio.

O autorze