LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

NI umożliwia testowanie sieci bezprzewodowych w standardzie 802.11ax

wlan-pl_nr_wlan-measurement-suite-for-802-11ax

Firma National Instruments poinformowała o wydaniu nowej wersji WLAN Measurement Suite (early access), która wspiera rozwijający się standard wydajnej komunikacji bezprzewodowej IEEE 802.11ax. Oprogramowanie WLAN Measurement Suite w połączeniu z wektorowym transceiverem sygnałów RF (VST) umożliwi inżynierom przeprowadzanie wiarygodnych pomiarów wydajności aplikacji bazujących na standardzie 802.11ax, mając na uwadze również istotne zmiany w specyfikacji warstwy fizycznej 802.11.

WLAN Measurement Suite dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności pozwoli inżynierom oraz naukowcom na generowanie oraz analizę przebiegów czasowych zgodnych z szeroką gamą standardu 802.11, w tym 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ah/af. Oprogramowanie wspiera kluczowe cechy 802.11ax – takie jak węższy rozstaw podnośnych, modulacja 1024-QAM oraz dostęp dla wielu użytkowników poprzez ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDMA). Nowa wersja oprogramowania zawiera również przykładowy kod stworzony w środowisku LabVIEW, który umożliwi inżynierom szybszą i prostszą automatyzację pomiarów WLAN.

Dzięki platformowemu podejściu NI inżynierowie są w stanie dostosowywać swoje systemy testowania PXI RF w celu obsługi testów urządzeń 802.11ax za pomocą prostej aktualizacji oprogramowania – będą mieli taką możliwość również na dalszym etapie procesu standaryzacji. Obranie tej metodologii testowania RF pomoże w obniżeniu kosztu testów i lepiej przygotuje do przyszłych inicjatyw związanych z normalizacją standardów łączności, takich jak 5G.

Więcej informacji o WLAN Measurement Suite oraz 802.11ax można znaleźć pod adresem http://www.ni.com/white-paper/53150/en.

Autor: NI