[4] Pierwsze kroki z FPGA – szkoła MAXimatora – monitorowanie pracy projektu z użyciem debugera SignalTAP II

Ponieważ wejścia debugera SignalTAP II dołączyliśmy do wyjść i niektórych wejść monitorowanego licznika, w filtrze sygnałów (Options>Filter) wybieramy opcję Pins:all i następnie klikamy List. Wynik tej operacji pokazano na rysunku 12. Wybieramy z listy interesujące nas sygnały (w przykładzie OUT3…OUT0 oraz nRES, przy którym aktywujemy opcję Trigger Enablerysunek 13) i klikamy Insert.

Rys. 13. Zalecana do celów naszego kursu konfiguracja monitorowanych sygnałów
Rys. 13. Zalecana do celów naszego kursu konfiguracja monitorowanych sygnałów

Po wykonaniu tych czynności ponownie kompilujemy cały projekt, do czego zachęca komunikat widoczny w belce Instance Manager, w górnej części okna pokazanego na rysunku 13. Po rekompilacji programujemy lub konfigurujemy docelowy układ FPGA, co jest oczywiste – musimy umieścić testowany projekt w FPGA, żeby móc go fizycznie monitorować.

Rys. 14. Wynik działania debugera – wyświetlone sygnały zostały pobrane we wnętrzu FPGA za pomocą SignalTAP II
Rys. 14. Wynik działania debugera – wyświetlone sygnały zostały pobrane we wnętrzu FPGA za pomocą SignalTAP II

Alternatywnym, wygodniejszym sposobem implementacji w projekcie umieszczanym w FPGA debugera SignalTAP, jest dodanie do projektu pliku *.stp (jak na rysunku 10) i wykonanie kolejnych czynności, łącznie z wybieraniem monitorowanych sygnałów z poziomu okna SignalTap II Logic Analyzer (jak na rysunku 13). W nowych wersjach Quartusa uruchomienie tego okna i zdefiniowanie listy sygnałów powoduje automatyczną implementację debugera w projekcie.

Piotr Zbysiński

O autorze