Tibbo udostępnia serwer OPC

tibbo_opc_server

Open Platform Communication (w skrócie OPC) to cała seria otwartych standardów komunikacji przeznaczonych do pracy w Internecie Rzeczy. Tibbo właśnie oficjalnie wypuściło oprogramowanie stanowiące bramę pomiędzy siecią urządzeń wbudowanych a aplikacjami Windowsowymi.

Protokół AggreGate, główny produkt Tibbo w dziedzinie oprogramowania, świetnie sprawdza się w zarządzaniu i agregacji danych w rozproszonych sieciach kontrolno-pomiarowych, nawet przy bardzo wielu węzłach. Doczekał się on wielu udanych wdrożeń, także w dużych międzynarodowych firmach. Teraz klienci Tibbo będą mogli jeszcze łatwiej i szybciej wejść w świat IoT, dzięki wprowadzeniu serwerów OPC, które mają stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy sieciami opartymi o AggreGate i aplikacjami systemu Windows. Już teraz istnieją aplikacje klienckie systemu OPC dla firm Siemens, Matrikon i Schneider Electric.

Serwery OPC powstały aby ułatwić zarządzanie systemami czasu rzeczywistego. Dzięki wspólnej, przygotowanej przez producenta sprzętu platformie, można zaoszczędzić środki, które musiałyby być przeznaczone na przygotowanie różnych niestandardowych systemów informatycznych dla poszczególnych klientów. Wielka zaletą platformy OPC jest jej prostota. Serwer, na podstawie spływających z sieci AggreGate danych, przesyła klientom kluczowe informacje: wartość, jakość i czas uzyskania informacji. O ile wartość i czas uzyskania wydają się intuicyjnie zrozumiałe, o tyle jakość informacji wiąże się z zagadnieniem agregacji danych w silnie rozproszonych i często niestabilnych sieciach z jakimi mamy do czynienia w świecie IoT. W skrajnej sytuacji całkowitej utraty połączenia ze źródłem żądanej informacji serwer może zwrócić zarezerwowane wartości oznaczające „złą” wartość i „niepewną” jakość danych.

Serwery OPC będą działać na systemach Windows XP lub nowszych i współpracują z dowolnymi urządzeniami obsługującymi protokoł AggreGate.

Dystrybutorem produktów Tibbo w Polsce jest firma Soyter Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze