GUIX Studio: mikrokontrolery Renesas Synergy w aplikacjach graficznych [1]

Konfigurację projektu zaczynamy od zakładki BSP i jej okna Properties. Wybieramy tu wersję biblioteki (w momencie pisania tego artykuły była dostępna wersja 1.1.0) i typu wspieranego modułu ewaluacyjnego. W wierszu RTOS being used wybieramy opcję ThreadX – rysunek 11.

Rys. 11. Zakładka konfiguracji BSP i wybór RTOS ThreadX
Rys. 11. Zakładka konfiguracji BSP i wybór RTOS ThreadX

Po wybraniu używanego RTOS dodajemy nowy wątek o nazwie Main Thread. W tym celu w oknie konfiguracji wybieramy zakładkę Threads, potem klikamy na przycisk New i zostanie utworzony nowy wątek New Thread. W właściwościach wątku trzeba zmienić wartości domyślne na (rysunek 12):

  • Symbol: main_thread
  • Name: Main Thread
  • Rozmiar stosu: 2048 bajty
  • Priorytet 6
  • Interwał czasowy: 10 tick.

rys12

rys12a

Rys. 12. Dodanie nowego wątku
Rys. 12. Dodanie nowego wątku

Do tak utworzonego wątku w następnym kroku dodajemy moduł drivera wyświetlacza LCD (warstwa HAL). W tym celu w oknie Main Threads Modules klikamy na New i kolejno wybieramy Driver -> Graphics -> Display Driver on r_gldcrysunek 13.

Rys. 13. Dodanie drivera wyświetlacza graficznego
Rys. 13. Dodanie drivera wyświetlacza graficznego

Następnie dodany driver jest konfigurowany w oknie Properties tak jak na rysunku 14.

rys14

Rys. 14. Konfiguracja drivera graficznego w oknie Properties
Rys. 14. Konfiguracja drivera graficznego w oknie Properties

Użycie systemu RTOS powoduje, że przesyłanie danych z i do sterownika wyświetlacza wymaga implementacji specjalnych funkcji komunikacyjnych framework. W tym przypadku będą to drivery i funkcje API interfejsu SPI. Na rysunku 15 pokazano schematycznie strukturę interfejsu SPI Framework.

Rys. 15. SPI Framework
Rys. 15. SPI Framework

Najpierw dodajemy driver komunikacji sterownika wyświetlacza z mikrokontrolerem (warstwa HAL).Tak jak poprzednio w oknie Main Thread Modules dodajemy moduł New-> Driver -> Connectivity -> SCI Commonrysunek 16, a następnie New->Driver->SPI Driver on r_rspi. Dodanie tego ostatniego drivera oraz jego konfiguracja zostały pokaźne na rysunku 17.

rys16a

Rys. 16. Dodanie i konfiguracja drivera SCI Common (warstwa HAL)
Rys. 16. Dodanie i konfiguracja drivera SCI Common (warstwa HAL)

rys17a

Rys. 17. Dodanie i konfiguracja drivera SPI Driver on r_rspi (warstwa HAL)
Rys. 17. Dodanie i konfiguracja drivera SPI Driver on r_rspi (warstwa HAL)

O autorze