GUIX Studio: mikrokontrolery Renesas Synergy w aplikacjach graficznych [1]

Po dodaniu i konfiguracji funkcji obsługi przerwania zewnętrznego i interfejsu I2C trzeba dodać funkcje framework obsługi panelu dotykowego. W właściwościach podajemy parametry, które będą potrzebne warstwie BSP: rozdzielczość pionową i poziomą w pikselach, oraz pin mikrokontrolera podłączony do zerowania sterownika panelu.

 

rys26a

Rys. 26. Dodanie funkcji framework panelu dotykowego
Rys. 26. Dodanie funkcji framework panelu dotykowego

Na kolejnych rysunkach są pokazane kroki niezbędne dla pracy systemu RTOS – rysunki 27, 28 i 29.

Rys. 27. Dodanie funkcji framework Messaging
Rys. 27. Dodanie funkcji framework Messaging
Rys. 28. Dodanie obiektu kolejki
Rys. 28. Dodanie obiektu kolejki
Rys. 29. Dodanie semafora
Rys. 29. Dodanie semafora

Na tym kończymy dodawanie i konfigurację funkcji drivera i framework biblioteki SSP niezbędnych do działania naszej aplikacji i przechodzimy do konfigurowania interfejsów komunikacyjnych i wyprowadzeń mikrokontrolera niezbędnych dla poprawnego działania warstwy BSP.

W module SK-S7G2 zastosowano wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala zintegrowany ze sterownikiem Iltek ILI9341V. Sterownik może się komunikować z mikrokontrolerem za pomocą 4-liniowego interfejsu SPI, lub 16 bitowej magistrali równoległej. Wybór jest dokonywany przez wymuszenie stanów logicznych na wyprowadzeniach IM0….IM3. Domyślnie wyświetlacz jest ustawiony do pracy z 4-liniowym interfejsem SPI.

Na rysunku 16 było pokazane jak driver warstwy HAL interfejsu SPI został dodany i skonfigurowany. Teraz musimy skonfigurować sprzętową część interfejsu. Na rysunku 30 pokazano schemat podłączenia linii sterujących interfejsu SPI i magistrali równoległej. Najpierw w zakładce Pins wyłączamy SPI_OPTION_A (rysunek 31). Ze schematu pokazanego na rysunku 30 wynika, że linie SPI są podłączone do

  • Linia danych MOSI – port P101
  • Linia danych MISO – port P100
  • Linia zegarowa SCK – port P102
  • Linia wyboru interfejsu SS – port P103

Konfiguracja linii interfejsu SPI została pokazana na rysunku 31.

W kolejnym kroku podobnie konfigurujemy interfejs I2C, tak jak to zostało pokazane na rysunku 33.

Rys. 30. Podłączenie wyprowadzeń wyświetlacza
Rys. 30. Podłączenie wyprowadzeń wyświetlacza
Rys. 31. Zablokowanie SPI0 Option A
Rys. 31. Zablokowanie SPI0 Option A

 

Rys. 32. Konfiguracja linii interfejsu SPI0
Rys. 32. Konfiguracja linii interfejsu SPI0
Rysunek 33. Konfiguracja linii interfejsu I2C
Rysunek 33. Konfiguracja linii interfejsu I2C

Oprócz konfiguracji linii SPI skonfigurujemy też interfejs równoległy z liniami magistrali danych i liniami sterującymi.

O autorze